Waardevolle bomen

 

Op de Nationale Boomfeestdag trachten we scholieren de waarde van bomen bij te brengen. Dan worden op tal van plaatsen door de schooljeugd bomen geplant. Het doel van deze educatieve activiteit is dat er wordt stil gestaan bij de waarde van bomen voor de maatschappij.

 

Vleugelnoot Margrietplein

Een waarde die stijgt naarmate de boom ouder wordt. Een honderd jarige beuk nog niet door duizend jonge boompjes te vervangen. Met zijn 700.000 blaadjes vangt de boom in bebouwde omgeving ongeveer 1.3 register ton stof op en is na elke regenbui weer goed voor een zelfde hoeveelheid. De zelfde boom verdampt in de zomer dagelijks 2000 liter water en ontrekt elk jaar aan 125.000 cubieke meter lucht het koolzuur en levert daarvoor weer zuurstof af. Dit verklaart het enorme nut van elke afzonderlijke boom voor het zuiver houden van de lucht. Veel ervaren we onbewust. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die wonen in een groene omgeving geestelijk en lichamelijk gezonder zijn. Kortom op bomen en ook ander groen moeten we zuinig zijn, want ze zijn heel waardevol.

Dat aan elke boom een prijskaartje hangt kunnen we bij elk tuincentrum zien. Maar dat sommige bomen een erg hoge waarde hebben kunnen valt hier onder te lezen. Want een boom is meer waard dan de prijs van het hout alleen. Trouwens de kosten van een nieuwe boom en het planten, de extra zorg in het eerste jaar zijn ook niet gering. Wie een boom beschadigd kan wel eens te maken krijgen met een beëdigde onafhankelijk werkende boomtaxateur. Deze deskundigen bereken een waarde die afhankelijk is leeftijd, omvang, gezondheid, levensverwachting en zeldzaamheid. Ook de plaats waar hij staat is van groot belang. Een prachtig uitgegroeide boom op een gezichtbepalende plaats b.v. bij een winkelcentrum zal alleen al om die reden een hoge waarde hebben. Dat kan oplopen. De dikste boom van Nederland een tamme kastanje bij Beek staat voor bijna 300.000 euro genoteerd. Het is het belangrijk dat er een waarde aan wordt toegekend. Soms zal er een afweging moeten worden gemaakt; houden we met het ontwerp rekening met de bestaande bomen of niet. Wat zijn de meer kosten. Hier kun je twee prijskaartjes vergelijken. Ook een aannemer die werkzaamheden voor de gemeente uitvoert en daarbij bomen ernstig beschadigd kan de rekening gepresenteerd krijgen. Soms worden tegen hoge kosten bomen die in de weg staan verplaatst. Dan kun je b.v. in een nieuwbouwwijk een bijna volwassen boom planten. Zo’n boom is in zo’n kale wijk extra waardevol. Dan kunnen de hoge verplaatsingskosten worden verantwoord.

Indien in de gemeente Ridderkerk een boom moet wijken wordt door de afdeling Groen overwogen of het mogelijk is deze te verplaatsen. Bij grote bomen is dit zeer moeilijk en kostbaar. Maar als het even kan heeft het onze voorkeur een boom te sparen. Ook is het soms mogelijk om plannen aan te passen want dat is beter dan verplaatsen of moeizaam een aantal nieuwe bomen groot te brengen.  Op de foto ziet u de imposante Vleugelnoot op het Ridderkerkse Margrietplein. De hele omgeving is door nieuwbouw gewijzigd maar de boom is gespaard. Bomen hebben we nodig om onze omgeving leefbaar te houden daarom moeten we er met zorg mee omgaan.