Voorjaar

In de winter bestond de strijd om het bestaan vooral uit zuinig teren op de voorraden of onophoudelijk zoeken naar een goed verstopte prooi of het zoeken naar goed verstopte schuilplaatsen tegen koude en vijanden. Maar in het voorjaar schakelt de natuur over van een schaarste economie naar een welvaart economie.

Het is massa produktie en massa consumptie.
De planten groeien snel door een combinatie van voorjaarszon en regen en langere dagen.
Bomen, struiken en andere planten hebben nauwelijks bladeren of ze staan al in volle bloei.
Op deze zoete bron van nectar komen al brommend en zoemend vele insekten af. Het frisse, sappige, groene loof wordt snel belaagd door een leger van luizen en rupsen. De vogels met hun naar dit eiwitrijke voedsel snakkende jongen vliegen af en aan. Dat is maar goed ook want een bladluis bijvoorbeeld, krijgt in een jaar tijd voldoende nakomelingen om een meter dikke laag over de gehele aarde te leggen. Op een warme avond kunnen de mieren in zulke dichte zwermen opstijgen voor hun bruidsvlucht dat zwaluwen, meeuwen en allerlei andere vogels slechts met hun bek open door de zwermen heen hoeven te vliegen om hun deel van deze hoorn van overvloeds binnen te krijgen.