VOGELwerkgroep IJsselmonde 2018

Er gebeurt veel op vogelgebied op IJsselmonde. In eerste instantie denk je wat kan de vogelwereld nou voorstellen in zo’n drukbevolkt betonnen gebied wat IJsselmonde is? Gelukkig zijn er nog veel mooie plekken over en vindt er veel ontwikkeling plaats. Of het nu gaat om de Sophiapolder, de Crezéepolder, het Waalbos of Buijtenland van Rhoon, gebieden in ontwikkeling of het Donckse Bos, Zuidelijk Randpark of Carnisse Grienden al wat langer bestaande gebieden, er is op vogelgebied altijd wat te beleven en te onderzoeken.

De beleving is zichtbaar bij Waarneming.nl met maar liefst bijna 66.500 waarnemingen, 10% meer dan in 2017, verdeeld over bijna 250 soorten. Waarnemingen van bijzondere soorten zijn onder andere Woudaap, Rode en Zwarte Wouw, Iberische Tjiftjaf, Engelse- en Oostelijke Gele Kwikstaart.

Op het gebied van onderzoek draagt de Vogelwerkgroep ook zijn of haar steentje bij.

Traditioneel zijn de wintervogeltellingen die in 4 gebieden al vele jaren plaatsvinden en waar inmiddels 6 gebieden bij gekomen zijn die met een zekere regelmaat ook geteld worden. Ook het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is dit jaar weer uitgevoerd in het Donckse Bos, Gorzengriend en Carnisse Grienden. Maar ook andere onderzoeken zijn door leden van de VWG uitgevoerd. Zo is in het kader van het Jaar van de Huiszwaluw uitgebreid onderzoek gedaan naar de Huiszwaluw. Niet alleen hoeveel nesten (325 en in 2017: 318) zijn er op IJsselmonde, maar ook is gekeken aan welke kant hangen de meeste nesten en heeft de witte overstek van woningen de voorkeur boven andere kleuren
.

Daarnaast hebben Broedvogel Monitoring onderzoeken plaatsgevonden langs de IJsselmondse oever van de Oude Maas tussen Heerjansdam en Hoogvliet met als bijzonderheden broedterritoria van Appelvink, Kleine Bonte Specht, Cetti’s zangers (veel!) en Vuurgoudhaan.

Andere onderzoeken en tellingen die zijn uitgevoerd of waaraan een bijdrage is geleverd, zijn onder andere de jongentellingen van de Grutto in de Crezéepolder en de Sophiapolder, Purperreigertellingen, akkervogeltellingen in de Zegenpolder, Euro Birdwatch en de 1000-Soortendag in Barendrecht.

Tevens wordt door één van de leden in het kader van zijn afstudeeropdracht een ringonderzoek uitgevoerd in de Zegenpolder om antwoord te krijgen op de vraag hoe de insecteneters profiteren van de akkerranden.

Het nestkastenproject binnen Ridderkerk in samenwerking met de Gemini, die de nestkasten bouwt, heeft er voor gezorgd dat er weer 50 nieuwe nestkastjes zijn opgehangen. Ook in het komende jaar zullen nestkasten worden vervangen en zullen er op nieuwe plekken nestkasten worden opgehangen.

Maar naast deze “serieuze” activiteiten was er ook weer ruimte voor gezamenlijke activiteiten in de vorm van de traditionele Nieuwjaarsexcursie de eerste zaterdag van het jaar, de Ganzenexcursie van de Natuurvereniging en de competitieve, maar gezellige Big Day in mei.