Vleermuizenexcursie in de Zeeheldenwijk

Geannuleerd wegens verscherpte corona-maatregelen.

De tweede week van oktober is een bijzondere week. Het is namelijk de week van het huren en het is ook de week van de duurzaamheid. In het kader van deze week organiseren de Natuurvereniging IJsselmonde en woonstichting Patrimonium Barendrecht samen een excursie. Het bouwen en verbouwen van woningen kan alleen maar plaatsvinden als wordt voldaan aan de eisen van de omgevingswet. In de omgevingswet zijn eisen opgenomen voor het in stand houden van het leefgebied van beschermde flora en fauna.  Voor de Zeeheldenwijk in Barendrecht zijn vorig jaar de sloopplannen bekend gemaakt. Voor woonstichting Patrimonium gaat het vaak om het zorgen voor alternatieve huisvesting voor gierzwaluwen en vleermuizen. Zo ook in de Zeeheldenbuurt. Onderzoek heeft uitgewezen dat er ook in de Zeeheldenwijk vleermuizen aanwezig zijn. Maar …. Kunnen we ze ook waarnemen? Of detecteren met de bat-detector?  En wat is eigenlijk de betekenis van de aanwezigheid van vleermuizen in ons woongebied?

Maandagavond 5 oktober om 18.45 uur gaan Corry van den Berg van woonstichting Patrimonium en Cornelis Fokker van de Natuurvereniging IJsselmonde op pad in de Zeeheldenwijk om te zoeken naar vleermuizen. Wilt u meer weten van de vleermuizen en wilt u meelopen om te kijken of de vleermuizen actief zijn? Dan heeft u de kans om mee te gaan. Vanwege Coronamaatregelen kan de groep niet te groot zijn. Er kunnen 8 volwassen personen deelnemen.  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de Coronamaateregelen. Namen en telefoonnummers van de deelnemers worden genoteerd en na 14 dagen vernietigd. Als u last heeft van Corona-gerelateerde gezondheidsklachten kunt u niet deelnemen en tijdens de excursie moet minimaal een onderlinge afstand van 1,5 worden aangehouden.