Via Gorzenpark, Crezéepolder en door de Ridderkerkse griend. (7.2 km)


Via Gorzenpark, Crezéepolder en door de Ridderkerkse griend. (7.2 km)

Ooit strekte zich aan de oostkant van Ridderkerk langs de Noord een aaneenschakeling van gorzen uit. Nu liggen er drie totaal verschillende natuur- en recreatiegebieden. We starten onze wandeling in het Gorzenpark. Deze voormalige vuilstort is omgevormd tot een heuvelachtig natuurgebied met verschillende waterpartijen.


In het moerasgebied aan de voet van de puinberg staat een moerascipres met luchtwortels. Moerascipressen komen van nature voor in het moerassige deltagebied van de Mississippi in het zuiden van de Verenigde Staten, waar ze bij vloed in het water staan. Omdat de wortels op die manier niet aan voldoende lucht kunnen krijgen, ontwikkelt deze boom nabij water uitsteeksels die boven het water uitkomen.

We lopen door het hek naar de Crezéepolder.
De Crezéepolder is de afgelopen jaren omgevormd tot een natuurgebied waar het getijde (1 meter) toegang heeft gekregen.
In korte tijd heeft het nieuwe natuurgebied al een grote reputatie onder de vogelaars verworven

 

Foto: Ondanks radicale veranderingen zijn oude structuren nog zichtbaar in Crezéepolder.

We vervolgen de wandeling over de dijken die de Crezéepolder omringen en als we rond zijn zetten we onze wandeling voort en gaan via de zomerdijk over de brug en volgen de smalle paadjes door de Ridderkerkse griend en komen uit eindelijk bij de Noord.


In de Ridderkerkse griend hebben de griendwerkers afgelopen winter een derde van de griend geknot. Ook is er hard gewerkt om het geknotte gebied van verse stekken te voorzien. Want ook aan het leven van een oude knotwilg komt ooit het eind, daarom worden verse wilgentakken in de grond gedreven om uit te groeien tot een nieuwe knotwilg. Tot het onderhoud van de griend behoort ook het onderhouden van de sloten tussen de kavels. Deze worden uitgeharkt en op diepte gebracht.

In het voorjaar zien we vele geel bloeiende spindotters. Deze soort komt in alleen in getijdegebieden voor.
Ze is veel forser dan de gewone dotter. Na de bloei komen er aan een knoop van de stengel witte worteltjes te voorschijn. Bij hoogwater kan dit deel loslaten en wegdrijven om bij laag water elders in het slib te wortelen.
In de loop van de zomer wordt het griend een bloemenzee. Kattenstaarten, engelwortel en moeraspirea zijn enkel van de opvallende soorten. In de wilgentakken klimt het bitterzoet. Onkruiden werden bestreden in de tijd dat de grienden productie moesten leveren. De opbrengst van de in de winter geoogste wilgentakken kan de kosten niet dekken. De grienden herinneren ons aan hoe de mensen vroeger  leefden. Wij kunnen er gewoon van genieten.


Startplaats parkeerplaats van Gorzenpark aan de Gorzenweg te Ridderkerk.