Veenpark in de Donckse Velden

Parkje zonder naam

Paarse schubwortel

Om aan te duiden waar we naar toe gingen, noemden we het  ‘het park aan de Benedenrijweg’. Maar inmiddels is dit parkje opgenomen in het 45 ha. grote recreatiegebied tussen Bolnes en Slikkerveer ‘De Donckse Velden.
 In 1981 waren de gronden in de omgeving nog door agrariërs in gebruik en had de gemeente Ridderkerk dit driehoekig stukje grond in eigendom gekregen zonder daar een bestemming voor te hebben.

Toen kwam daar een aannemer die voor dijkaanleg veel klei nodig had en zo werd een deal gesloten. De aannemer mocht de daar aanwezige klei afgraven en afvoeren, maar moest als tegenprestatie o.a. een paar vijvers graven en stuwtjes maken en het terrein zodanig opleveren dat het zonder meer kon worden ingeplant. Zo ontstond opeens een parkje midden in een landbouwgebied.

Door het afgraven van de klei kwam het terrein veel lager te liggen waardoor het veen aan de oppervlakte verscheen. Zo ontstond er een deels moerasachtig gebiedje met flauw hellende oevers, die een langzame overgang vormen van droog naar nat. In een dergelijk gebied kunnen veel plantensoorten een geschikte groeiplaats vinden.

Voor zover mij bekend is dat de enige plek in Ridderkerk waar de paarse schubwortel groeit. Deze zeldzame soort parasiteert op de wortel van loofbomen, hier een wilg. 

Het park is aan alle zijden omgeven door sloten. Om in het park te kunnen komen zijn er drie bruggen aangelegd, één brug per sloot. Komende vanaf de Benederijweg valt de blik op een met bomen en struiken omgeven grasveld. Een voetpad voert verder langs de eerste vijver en daar  kun je rechts afslaan naar het oudste deel van de Donckse Velden, het deel dat in 2004 is aangelegd. Iets verder is links een bruggetje dat toegang geeft tot het jongste deel van de Donckse velden dat pas in 2015 opgeleverd werd.  Verder lopend langs een flinke vijver kom je uit op de plaats, een soort taartpunt, waar twee sloten zich verenigen om samen verder te gaan.

Om nu aan te geven waar we zijn geweest, zeggen we ‘het parkje naast de Plantenhal’. Dat is niet om gratis reclame te maken maar hoe vertel je anders dat je naar een park bent geweest dat geen naam heeft?

Aart van Dragt

Zie ook:  Donckse Velden

De Donckse velden zijn in 3 fasen aangelegd

Buitenplaats Het Huys ten Donck