Tijdelijke natuur

 

Eenjarige planten geven snel resultaat

 

Aart van Dragt

Ik fietste op de Laan op Zuid. Daar tussen de hoogbouw viel ik van ene verbazing in de andere. Eerst een stukje stadslandbouw en wat verderop was, tussen twee hoge kantoorcomplexen, een braak liggend terrein ingezaaid met eenjarige planten die ook al prachtig stonden te bloeien. In beide gevallen was het duidelijk dat het om iets tijdelijks ging.

In heel Nederland liggen duizenden hectaren grond braak die al door gemeenten en projectontwikkelaars zijn aangekocht ten behoeve de bouw woningen of bedrijven. Vaak duurt het jaren voordat de projecten verrijzen. Allerlei maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er zich ondertussen waardevolle natuur zou ontwikkelen. Daarmee doen we onszelf in ecologisch en recreatief opzicht tekort.

Om aan bezwaren tegemoet te komen heeft de rijksoverheid daarvoor zelfs een activiteitenplan Tijdelijke Natuur ontwikkeld. Hierdoor lopen de toekomstige bouwers niet het risico dat hun projecten worden opgehouden omdat er zich in de tussentijd een zeldzaam plantje of dier heeft gevestigd. In Ridderkerk hebben we ook van die plaatsen waar het zand jarenlang ligt te stuiven in afwachting tot de bouw kan starten. Zo ligt er tussen Ridderkerk en Rijsoord een nieuw bedrijventerrein in de Nieuw Reyerwaard te wachten op kopers. Met de komst van de nieuwe gebruikers wil het nog niet vlotten.

Pak alle kansen voor tijdelijke natuur, gemeente en projectontwikkelaars, waar is het wachten op?