Rondwandeling door het Oosterpark te Ridderkerk ca. 5 km

Gepubliceerd 1 april 2021
Aart van Dragt

Aan de zuidzijde van Ridderkerk bevindt zich, als een buffer tussen de bebouwing van Drievliet en de snelwegen, het langgerekte Oosterpark. Het park is ongeveer 64 ha. groot. Het park is in twee gedeelten aangelegd. Ten westen van de kinderboerderij ligt het oudste deel dat al in 1975 is aangelegd, tien jaar later is de oostkant aangelegd. In het park staan vrij veel inheemse bomen zoals populier, es, esdoorn, wilg, els eik, zoete kers e.d. Op incidentele locaties zijn soorten als kastanje, noot, berk en beuk aangeplant.

Dit westelijke deel van het park is aangelegd als een landschapspark. Bochtige paden voeren langs grasvelden, kronkelende waters en dichte bosjes. Geheel in het westelijke stuk is zelfs een klein moerasgebiedje. Solitaire wilgen en populieren zijn in veertig jaar tijd  uitgegroeid tot enorme bomen.

Aan de oostzijde van de kinderboerderij ligt een geheel ander gedeelte dat na 1982 is aangelegd. Vlakbij de kinderboerderij zijn door ontgraving een paar prachtige plassen ontstaan die ook in bijzondere situaties het overtollige water uit Drievliet moeten opvangen. Op de plas zwemmen vaak verschillende eenden-soorten die achter het eiland enige beschutting vinden.

Om de waterkwaliteit  te verbeteren is in 2010 een extra watergang aangelegd die het water via een biologische plantenfilter naar de zwemplas voert. Moeras-, waterplanten en riet nemen de voedingsstoffen op en staan daarbij zuurstof aan hun wortels.

In 2020 kwamen er plannen om het Oosterpark te herinrichten. De honk- en softbalvereniging de Rowdies wilde uitbreiden met een nieuw veld en langs de A15 zal een geluidsscherm komen om de geluidshinder voor de inwoners van de wijk Drievliet te verminderen. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een herinrichtingsplan te maken dat in de periode 2022 -2031 zal worden uitgevoerd.

Startpunt van de wandeling;  parkeerplaats: Oosterparkweg 17, 2986 AJ Ridderkerk.

Meer lezen over het Oosterparkhttps://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/oosterpark/