Rondje Ridderkerk wandelroute van 15 km

Een circa 15 km lange wandeling in de groene gebieden die Ridderkerk omgeven. Al die gebieden zijn afzonderlijk een bezoek waard. De wandeling (15 km) begint op de parkeerplaats van het Reijerpark.

Gepubliceerd 22-10-2021
Aart van Dragt


Let op bij Salem is wandelpad ivm bouwerkzaamheden tijdelijk geblokkeerd volg Rotterdamseweg.

1. Het Reijerpark
In 1978 zijn het Reijerpark 1978 maar liefst 287 verschillende soorten en variëteiten bomen aangeplant.Soorten van over de gehele wereld die een gelijksoortige klimaatzone groeien.
Het 40 hectaregrote park is opgezet als een soort arboretum.


2. De Donckse Velden
Het 45 hectare grote natuur- en recreatiegebied De Donckse Velden ligt als een groene schil rond de historische buitenplaats.  We wandelen eerst door het gebied dat in 2003 is aangelegd zodra we de brug over gaan komen we in het gebied dat in 2014 is aangelegd. Tussen Huys ten Donck en Slikkerveer  ligt het deel dat in 2009 is aangelegd.

3. Het Donckse Griend
Dit griend behoort bij de Buitenplaats Het Huys ten Donck. Het griend staat al op een kaart uit 1586 en was veel groter. Nu resteert nog 2 hectare bijzondere natuur. Het kwetsbare gebied is niet toegankelijk. 4. Het Huys ten Donck
In 1746 bouwde Mr. Otto Groeninx van Zoelen het huidige huis. Het huis wordt aangemerkt als een van de mooiste in de Hollands-Klassieke stijl van ons land. Toen het huis klaar was werd in daarop volgende 60 jaar het park (22 ha.) omgevormd tot een Engels Landschapspark. Het is daarmee een van oudste parken in deze stijl van ons land. Het park is te bezoeken met een dagkaart.

5. De Ridderkerkse griend
Dit slechts 9 hectare grote griend behoort tot de 5 grootste getijde grienden van ons land!
Het getijdegriend met hun specifieke flora en fauna is uittest zeldzaam geworden.
Na de verbreding van de Noord in 1923 is het in de jaren dertig als werkverschaffings- project aangelegd. Hiertoe werden sloten gegraven, met de bagger van de gegraven sloten werden de smalle akkers opgeworpen. Op deze akkers werden wilgen aangeplant. Elk jaar wordt in de winter een derde van de wilgen geknot en daarmee wordt de griend in stand gehouden.

6. De Crezéepolder
De 72 hectare grote Crezéepolder is een voormalige landbouwpolder die is in 2016 terug gegeven is aan de natuur. Het is een rijk vogelgebied.  De vogels verplaatsen zich voortdurend. Het opkomende tij, dat hier een meter hoogteverschil oplevert, verjaagt steltlopers tijdelijk van de slikplaten die bij eb weer droogvallen. 

7. Het Gorzenpark
Het natuur- en recreatiepark De Gorzen is een voormalige vuilstort; en niet zo maar een park.
Het is ten gevolge van allerlei activiteiten en omstandigheden in een periode van een halve eeuw ontstaan. Het park biedt het op een oppervlakte van een slechts 40 hectare een gevarieerd landschapsbeeld dat je op het vlakke eiland IJsselmonde niet zou verwachten.

8. Oosterpark
Aan de zuidzijde van Ridderkerk bevindt zich, als buffer tussen de bebouwing van Drievliet en de snelwegen, het langgerekte Oosterpark. Het park is 2 km lang en 300 meter breed en heeft een oppervlakte van 64 ha. Het park is in twee gedeelten aangelegd. Ten westen van de kinderboerderij ligt het oudste, meer landschappelijke deel, dat in 1975 werd aangelegd. Het deel ten oosten van de kinderboerderij is na 1982 aangelegd en bestaat uit plassen en rechthoekige bosvakken. De komende 15 jaar zal het park ingrijpend worden gewijzigd.