Ridderkerkse Koninklijke bomenroute van 700 meter

We maken een korte wandeling in het centrum van Ridderkerk van minder dan 700 meter langs drie koningslinden. We lopen via de Willem Alexanderlinde, de Beatrixlinde naar de Julianalinde.

1.Burgemeester mw Attema heeft achter het Koningsplein aan de Blaak op 30 april 2013 een Koningslinde geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander als vorst.
Het planten van een Koningslinde staat in een lange traditie. Sinds het eind van de 19e eeuw werden bij belangrijke Koninklijke gebeurtenissen Oranjebomen aangeplant. De eerste koningslinden werden aangeplant bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina (6 september 1898).

2. Toen prinses Beatrix in 1980 werd ingehuldigd als vorstin werd er in Ridderkerk ook een lindeboom geplant. Deze staat aan de Schepenstraat tegenover Obadja. Helaas ontbreekt hier een hekwerk en een bordje waarmee deze Koninklijke boom zich zou onderscheiden van andere bomen.
 
In 1988 werd in elk van de wijken van Ridderkerk een koningslinde geplant ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de vorstin. Ze staan aan de Generaal Smutsstraat in Bolnes en Juliana van Stolbergstraat op de hoek met de Willemstraat in Slikkerveer. In Rijsoord aan de Rijksstraatweg en in Oostendam aan de Pruimendijk. Elk van deze bomen werd voorzien van een piepklein nu bijna onleesbaar geworden ovaal bordje op paaltje.

Als we via de Kerksingel bij de Sint Jorisstraat zijn beland zien we aan de overkant op (nr 19) een lindenlaan die naar het Sint Jorispark voert. In het onbekende park zijn een monumentale paardenkastanje uit 1855 en een hele hoge Gewone plataan uit 1800 te zien.
Voor Sint Jorisstraat nr 15 staan enkele  leilinden, we zullen er op de route nog meer tegen komen.
Leilindes deden van oudsher dienst als zonnescherm.

3. Op een van de mooiste plekjes van Ridderkerk staat de oudste Koninklijke linde. Deze Julianaboom is in 1937 geplant ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprinses met prins Bernhard. De boom staat op de hoek Sint Jorisstraat en de Ringdijk op een terras. Ook hier ontbreekt elke toelichting.

Als we via de Benedenrijweg terug lopen naar de Blaak zien we net buiten het centrum een hele rij  linden uit 1936 langs de Ringdijk staan. Een lindeboom zou bewoners, huizen en goederen tegen onheil beschermen. Het kan natuurlijk toeval zijn maar deze dijk heeft in februari 1953 tijdens de Watersnood met de inspanning van velen op het nippertje stand gehouden.

Het planten van linden om voorspoed en geluk af te smeken is al een oud gebruik. Ooit gebood Karel de Grote (768 –814) op elk dorpsplein een linde te planten. Maar hij was niet de eerste. De Germanen meenden dat Freya, de godin van liefde en vruchtbaarheid in de linde huisde. Die kon je het beste dichtbij huis hebben. En zo verhuisde de geliefde boom vanuit het bos naar de bewoonde omgeving. De boom met zijn opvallende hartvormige blad had naast een symbolische ook nog een praktische functie. Zo zie je hem vaak voor oude boerderijen staan. Vlak voor de ramen om de zonneschijn te filteren en verkoelende schaduw te geven. En tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat lindebloesemthee met lindebloesemhoning een probaat middel is bij een verkoudheid. Zo’n lindeboom moet je eren, alleen al daarom zou er een bordje met informatie en een hekje omheen moeten staan.

Een lindeboom is in theorie onsterfelijk. Hoewel ze al snel een holle stam krijgt, kan er in die stamholte weer een nieuwe twijg tot boom uitgroeien. Lang zal die leven, onze Oranjeboom!

Aart van Dragt

Meer rondwandelingen: zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/rondwandelingen-op-ijsselmonde/