Pruimendijk e.o. 6,5 km

Gepubliceerd 18 november 2021
Aart van Dragt

Een wandeling op de grens van H.I. Ambacht en Ridderkerk,
over de Pruimendijk, De Nes en via Sandelingen-Ambacht naar Oostendam: 6.5 km

Waar de Waal stroomt en nog tuinders in hun kassen vaardig zijn.
Waar een oude dorpskerk torent en de mensen aardig zijn.
Daar ligt Ambacht dat ons lief is als een parel in het land.
Voor ons is dat toch onbetwist het mooiste dorp van Nederland.
Lied ter gelegenheid van de feestelijkheden in 1982 toen het 650-jarig bestaan van de Zwijndrechtse Waard werd herdacht.

We lopen over de vele eeuwenoude Pruimendijk die Ridderkerk moest beschermen tegen het water van de Waal. In 1332 werd de rivier de Waal bij Heerjansdam en bij Oostendam afgedamd. In 1505 kwam er bij Oostendam een sluis. In 1921 werden er nog 273 schepen geschut. De Waal was belangrijk voor het vervoer van agrarische producten en van met name van vlas. Een deel van het vlas werd van elders aangevoerd en langs zijn oevers verwerkt. Met de komst van de vrachtauto nam het belang van de waterweg af.

De bochten in de Pruimendijk volgen de meanders van de Waal. Zo’n bocht vormde het schiereiland  De Nes, Ridderkerks een nieuwste natuur en recreatiegebied. De Nes is een plek die al heel vroeg bewoond is geweest, nog voor dat IJsselmonde bedijkt werd. De gemeente Ridderkerk heeft in 2018 het 4.1 hectare grote schiereiland aangekocht en inmiddels wordt het heringericht voor extensieve natuur en recreatie. Daarbij is rekening gehouden met de bezwaren van de bewoners aan de Pruimendijk die geen wandelpad nabij hun achtertuinen wilden.

Als we de Waal zijn overgestoken komen we bij de Achterambachtseweg. Langs deze weg staan nog enkele oude boerderijen. We steken even over en maken een ommetje door het natuur en recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Onze wandeling gaat door het noordelijke deel van het 95 hectare grote  gebied. Het gebied is opgedeeld in verschillende zones met elk hun eigen functie. Karakteristiek zijn de lanen die de richting van de percelen van de oude boomgaarden weer zichtbaar maken en de verschillende zones met elkaar verbinden. De meest intensieve recreatie vindt plaats in het zuidelijke deel en het noordelijke deel richt zich i.v.m. het historische karakter van de bebouwing aan de Achterambachtseweg op extensieve recreatie.

Bij ‘Keerweer’ maken we een uitstapje door de nieuwbouw, langs oevers van de Waal en lopen we richting de dorpskerk. De toren dateert mogelijk al uit de 14e eeuw. We zijn in de oude dorpskern van H.I. Ambacht dat langs de Waal is ontstaan. H.I. Ambacht heeft zich na de oorlog in zuidelijke richting heeft uitgebreid. Via het Kerkplein, de Dorpstraat lopen we naar de Kerkstraat. Als we die volgen komen we weer bij de Waal. Hier is een prachtig uitzichtpunt met bankjes. Een plek om even stil te staan.

Aan de andere kant van de straat zien we het monumentale hek dat toegang geeft tot de op een terp gelegen zeventiende hoeve Waalnes. Er zijn documenten waarin Waelnes al rond 1300 wordt genoemd. We lopen verder langs de oever van de Waal. Voorbij nr 35 zien we een klein plantsoen met een bord dat op deze plaats van 1887 tot 1959 de School met de Bijbel heeft gestaan. Hier kunnen we via een fietsbrugje de Waal oversteken om op de Pruimendijk uit te komen.

Wie dat wenst kan de wandeling met een kilometer uitbreiden door de oever te blijven volgen en een kijkje te nemen op het Havenhoofd en daarna via de Damstraat naar de Pruimendijk te lopen.