Presentatie Vogels door Peter de Barse

nme216-03-2017. Peter de Barse zal deze vogellezing verzorgen in het NME Centrum “de Groene Draak” aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. Kosten €2,50  incl. 1 koffie. Jeugdleden gratis.

Peter de Barse is als oud-vogelwerkgroep lid van de Natuurvereniging naar de Hoeksche Waard verhuisd. Daar inventariseert hij al enige jaren met de lokale vogelwerkgroep de broedvogels van de Esscheplaat bij Strijensas. In de loop der jaren heeft deze griend zich ontwikkelt tot een wilgenvloedbos. Peter neemt u mee in de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de samenstelling van de lokale broedvogelgemeenschap. Vanwege zijn persoonlijke binding met Ridderkerk maakt hij ook een vergelijking de Gorzengriend. Hier inventariseert de vogelwerkgroep van de Natuurvereniging op vergelijkbare wijze sinds midden jaren negentig de broedvogels.
Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?

Locatie NME Centrum De Groene Draak
Kastanjelaan 27, 2982CM  te Ridderkerk