Presentatie over het Waalbos

Jan de Geus geeft een presentatie over het Waalbos
in het NME Centrum “de Groene Draak” te Ridderkerk aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. Kosten €3,- incl. 1 koffie. Jeugdleden gratis.

Het Waalbos te Rijsoord

Het Waalbos is een natuur en recreatiegebied van een flinke omvang, het is ruim 190 hectare groot. Het is een afwisselend gebied met stukken bos met struweel, waterpartijen met rietoevers en open weidegebied. De aanleg van Fase twee is bijna klaar en de eerste wandelaars en fietsers hebben het al ontdekt. Er is een beperkt aantal wandel- en fietspaden aangelegd om het gebied te doorkruisen. Als  Staatsbosbeheer het nieuwe deel de komende winter heeft aangeplant zal het geheel worden opengesteld. Aan de oostelijke kant heeft het waterschap Hollandse Delta een waterberging van 5.6 hectare aan laten leggen. Daar kan bij hevige regenval het water tijdelijk worden geparkeerd. Rondom de oevers van de waterberging is riet aangeplant. Het snel groeiende riet haalt veel voedingsstoffen uit het water wat de waterkwaliteit weer ten goede  komt. In een deel van het gebied zal een begrazingsbeheer komen dat er voor moet zorgen  voor een rijke variatie in de begroeiing.

De Stichting Natuurbeheer Waalbos bouwt samen met de IJsclub Rijsoord en de Stichting Rijsoordse Molen een  multifunctioneel bezoekerscentrum waar je natuuractiviteiten kunt starten, workshops worden geven en een opslag plaats voor materialen benodigd voor natuurbeheer. Een plek waar je een typisch stukje Rijsoordse geschiedenis kunt herbeleven: de schilderskolonie en de vlascultuur. En de molenaar kan er groepen kinderen uitleg geven wat je met gerst en tarwe kunt doen, de molen is daar te klein voor.

Regelmatig wordt er door vrijwilligers aan natuurbeheer gedaan. Dan worden wilgenopslag bestreden, fruitbomen  gesnoeid en graslanden gemaaid. Met de gesnoeide wilgentakken is een vogelkijkscherm gemaakt waar met enig geluk een ijsvogel gespot kan worden.  Jongeren hebben samen met hulp van ouderen een wilgentunnel en een wilgenhut gebouwd. Stichting Natuurbeheer Waalbos  heeft nog plannen voor een kabouterpad, een vlindertuin en wil nog iets doen om de vroegere Rijsoordse vlascultuur terug te brengen.

Het Waalbos zal met het vorderen van jaren een gevarieerd gebied worden waar je fijn kunt wandelen en tot rust kunt komen en waar ook de natuurliefhebber aan zijn trekken komt.