Paddenstoelen-werkgroep-2019

2019 was een rijk paddenstoelenjaar: kastanjeboleten

Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep over 2019

Het jaar 2019 is in meerdere opzichten een goed jaar geweest voor onze werkgroep. Natuurlijk als eerste de extreme weersomstandigheden die voor vele prachtige vondsten hebben gezorgd. Op een gegeven moment spatten de paddenstoelen de grond uit en wist je van gekkigheid niet waar nu te gaan wandelen om al dat moois te bekijken.

Ik denk dan alleen maar aan de excursie naar Wassenaar in oktober waar er 143 soorten werden gevonden en opgeschreven!

Verder zijn wij o.a. naar het Eiland van Brienenoord, het Tunnelbos, het Donckse bos, de Heemtuin, landgoed de Horsten in Wassenaar, het duingebied van Meijendel in Wassenaar en het Kralingse Bos geweest.

Het jaar 2019 stond in het teken van ons lustrum. In 2014 hebben  zeven enthousiaste deelnemers van een paddenstoelencursus in het N.M.E besloten een werkgroep op te richten en samen op pad te gaan om paddenstoelen te bekijken, fotograferen en determineren. Deze werkgroep is uitgegroeid tot een leuke club mensen die samen het “Eiland van IJsselmonde” hebben bewandeld en vele prachtige foto’s hebben gemaakt in de loop der jaren.

Kees Pinster,lid van de paddenstoelenwerkgroep “Wassenaarse Parken” en consul voor Zuid Holland van de Nederlandse Mycologische Vereniging, is uitgenodigd om een cursus te geven voor de werkgroep en belangstellenden. Vier zeer leerzame cursusavonden en vier excursies in uiteenlopende gebieden in Zuid Holland. Alle deelnemers waren zeer te spreken over deze cursus.

De werkgroep is een dag naar Bergen op Zoom geweest voor een mooie tocht en aansluitend een feestelijke lunch. 

Op donderdag 31 oktober is ons Lustrum gevierd in het net verbouwde N.M.E. met een lezing over giftige paddenstoelen en haar dubbelgangers en een paar prachtige diapresentaties van Jan Tuin. Natuurlijk was er ook koffie met wat lekkers door de werkgroep aangeboden. Die avond was het “volle bak” met 36 bezoekers. Een geslaagde avond voor allen.

In maart hebben we de “zwamdag 2019” bezocht in Zoetermeer. Een initiatief van de Nederlandse Mycologische Vereniging, provincie Zuid Holland om een dag te organiseren waar de diverse paddenstoelenwerkgroepen uit de provincie een presentatie kunnen geven over het afgelopen jaar. Oók een dag om samen te komen, elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Onze jeugdactiviteit was dit jaar een “excursie voor het hele gezin” in het Kralingse Bos. Begin november kwamen de  kinderen naar het Bos om samen een wandeling te gaan maken op zoek naar prachtige paddenstoelen. Helaas was het regenachtige weer niet écht uitnodigend, maar er waren voldoende deelnemers die met fleurige regenpakken en laarsjes door het bos gingen struinen.

Ook dit jaar zijn weer een aantal uiteenlopende gebieden bezocht met véél mailverkeer over en weer over het determineren van de diverse vondsten op diverse foto’s. Dit gezwam blijft leuk om te lezen. Enthousiast worden de vragen beantwoord en komen er discussies op gang.  Wij blijven ons toch verwonderen over de prachtige soorten paddenstoelen die er bestaan.

De werkgroep loopt één maal per maand met elkaar op de eerste maandag of dinsdag. Ook zijn wij aanwezig op het inloopspreekuur in het N.M.E, de eerste woensdag van de maand. Na de grote verbouwing van het N.M.E is er gelukkig wat plaats over gebleven voor onze werkgroep-spullen om zo in het N.M.E te kunnen blijven determineren; Microscopen met toebehoren en diverse boeken om dingen op te kunnen zoeken.

Eind november hadden wij onze jaarvergadering en hebben we het programma voor 2020 samen in kaart gebracht. Wij hebben gekeken naar het Beleidsplan van de vereniging wat in 2020 herschreven gaat worden. Alle werkgroepen van de vereniging waren gevraagd zich hierover te buigen.

De paddenstoelenwerkgroep heeft erg veel zin in het nieuwe jaar. Iets rustiger dan 2019, maar met hetzelfde enthousiasme als altijd om de diverse vondsten in kaart te brengen en deze kennis te delen.

In de hoop dat het nieuwe decennium mag starten met prachtig paddenstoelenweer en vele gezellige en leerzame tochten met elkaar wensen wij U allen alle goeds in liefde en gezondheid voor 2020.

Lucette