Over bijzondere natuur op IJsselmonde

Het eiland IJsselmonde wordt omgeven door rivieren die onderhevig zijn aan de eb en vloed beweging omdat ze in verbinding staan met de zee. Dat is in Europa een zeldzame situatie geworden. Want de meeste Deltagebieden zijn door dammen en sluizen beveiligd tegen te hoge waterstanden (stormvloeden). Om die reden zijn ook de natuurgebieden die onderhevig zijn aan eb en vloed zeldzaam geworden.

Tweemaal per dag stroomt het water af en aan in de natuurgebieden aan de randen van IJsselmonde. Dat heeft invloed op de flora en fauna. Er komen zeldzame planten voor. Momenteel bloeit in die gebieden overal de spindotter. Een dotterbloem die zichzelf kan stekken. Met vloed drijft de stek naar een slikrandje elders om opnieuw te wortelen.  Op deze wijze kan de spindotter zich overal in het getijdegebied vestigen. Op IJsselmonde is deze bijzondere dotterbloem dan ook niet zeldzaam. Een andere plant die momenteel bloeit is het Zomerklokje. Een bolgewas, dat een fors familielid is van het sneeuwklokje en Lenteklokje, laat nu zijn witte klokjes bungelen. Het Zomerklokje is veel kieskeuriger dan de Spindotter. Het kan namelijk niet zo goed tegen golfslag. Het staat vaak iets verder van de oever in een rietveld of in het griend. De grootste groeiplaatsen zijn de Rhoonse Grienden en het Donckse griend in Ridderkerk. Dit gebied behoort tot de buitenplaat Het Huys ten Donck.

Het Zuid-Holland Landschap heeft veel  getijdegebieden in beheer. De belangrijkste zijn het Ridderkerkse griend en de Crezeepolder, de Sophiapolder  en Klein Profijt. Het grote aantal grienden op het eiland IJsselmonde is  iets bijzonders. Een griend dat in cultuur is gebleven is uitermate zeldzaam geworden. Rond  1900 had Nederland  ca. 14000 hectare griend . Omdat de vraag naar wilgenhout afnam kregen veel gebieden een andere bestemming.  In 1977 resteerde naar nog  2348 hectare griend waarvan van 247 ha getijdegriend. Inmiddels is dat weer geslonken en nu resteren nog slechts 5 getijde grienden die groter zijn dan 5 hectare. Bijna alle op IJsselmonde.

Welke natuurgebieden zijn er op IJsselmonde?
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/groen-ijsselmonde/