Oranje springzaad

Oranje springzaad

In 2010 bloeide op het nieuwe onderhoudspad in de Ridderkerks griend overal het Oranje springzaad. In de jaren erna nam de soort weer af. Toch is deze in de nazomer op verschillende plaatsen in de griend te vinden.

De plant lijkt een beetje op de meer bekende Springbalsemien, ook een exoot die ook veel in natuurgebieden wordt aangetroffen. In de griend kunnen we ook het inheemse Groot springzaad aantreffen. Dit is een geel bloeiende hommelplant. De bloem van het Oranje springzaad heeft de zelfde vorm en vertoont opvallende oranje vlekken. Het groot springzaad kan de concurrentie met de nieuwkomer niet aan en is slechts hier en daar te vinden.

Het Oranje springzaad (Impatiens capensis) is van oorsprong afkomstig uit het noordoosten van Noord-Amerika. De naamgever dacht en onrechte dat de plant afkomstig was uit Afrika en uit de omgeving van Kaap de Goede Hoop. Hier en daar wordt de plant nog wel Kaaps springzaad genoemd.

De geslachtsnaam Impatiens betekent “ongeduldig” of “haastig” en is een verwijzing naar de zaden, die als de zaden rijp zijn en je ze aangeraakt spontaan wegspringen.

De eenjarige plant wordt ongeveer 100 tot 150 cm hoog, bloeit van juli tot oktober en is te vinden op natte, voedselrijke grond langs rivieren worden aangetroffen.