Ooievaarsnest

Huys ten Donck heeft weer een ooievaarsnest

Aart van Dragt

Na vijftig jaar afwezigheid heeft Huys ten Donck weer een ooievaarsnest. Op 2 oktober 2012 is het ooievaarsnest officieel aan jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen overgedragen. Het nest is bekostigd met gelden die de Natuurvereniging IJsselmonde onder haar leden heeft ingezameld ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan. In de jaren zestig van de vorige eeuw was de nestpaal verdwenen. De paal werd al een aantal jaren niet meer door de ooievaars gebruikt.

De ooievaarsstand is in de vorige eeuw dramatisch afgenomen.
In 1910 waren er nog circa 500 broedparen. In 1970 werden nog 14 in het wild levende broedparen geteld, in 1980 nog 12 en in 1991 was de laatste in wild levende ooievaar verdwenen. Vanaf 1979 werd pogingen gedaan de ooievaarsstand te herstellen door ooievaarsfokstations in te richten. Dit werden er uit eindelijk 12. De jonge ooievaars van de standvogels werden uitgewend en vrijgelaten. Hierdoor heeft de stand zich kunnen herstellen. In 2009 werden er weer ca 750 broedparen geteld. Toch is er nog een grote maar. Slechts ongeveer 50 broedparen kunnen het stellen zonder hulp van de mens.

Sinds 2010 zwierven in het voorjaar ooievaars rond het Donckse Bos. De directe omgeving, waar bouwland plaats heeft gemaakt voor grasland, is aantrekkelijker geworden voor deze op wormen, kikkers en emelten speurende vadertje langbeen. We hopen op een spoedige terug keer van deze broedvogel die zo lang op het eiland IJsselmonde heeft ontbroken.

De komst van het ooievaarsnest leidde tot enig archief onderzoek.

Uit de editie 1946 van de Mededeelingen van de Werkgroep der Natuurhistorische Vereeniging afd. Rotterdam. Hierin staat het ooievaarsnest in het Donckse Bos (en andere nesten in Ridderkerk) genoemd.

Hier leest u de stand van zaken in 1944. Lees ook het verhaal bij de Singelkerk.

Voor een bezoek aan het park van Het Huys ten Donck heeft u een wandelkaart nodig:
Zo komt u aan een wandelkaart voor het Donckse Bos.