Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oever – foto: Mirjam de Neef

Om de natuur een boost te geven worden er op verschillende locaties natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het behalen van verschillende doelstellingen. Het water wordt schoner en gezonder en de biodiversiteit wordt verbeterd.

In natuurvriendelijke oevers is er een geleidelijke overgang van water naar land, waardoor er variatie is in waterdiepten. Op de oevers ontstaat een gevarieerde oevervegetatie met in het water waterplanten. Hierdoor ontstaat er een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Dit in tegenstelling tot watergangen met steile of beschoeide oevers. Ondiep water warmt snel op en dat is gunstig voor jonge vis. Vogels als de rietzanger en kleine karekiet voelen zich thuis in het riet. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Natuurvriendelijke oevers verbeteren de fysisch-chemische waterkwaliteit door het invangen van slib, verminderen van zwevend stof, verbeteren van de zuurstofhuishouding en de opname en omzetting van voedingsstoffen in het water. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe hoger de kwaliteit van het water. Het water ziet er dan ook helder uit. Bovendien is het prettig om naar te kijken. De natuur op een natuurvriendelijke oever is uitbundig.