Meer natuur in uw tuin.

Grootkoolwitje

Als u bij de inrichting van uw tuin de in onze streek levende planten en dieren een levenskans geeft, zult u merken dat uw tuin een stukje natuur wordt. Het bezoek van vogels, vlinders, kikkers en egels verlevendigt uw tuin, die daardoor veel natuur genot zal bieden. Maar hoe pak je zoiets aan?

Kent u die tuinen met een gazon zonder madeliefjes, daar omheen borders met mooie zwarte grond en groepjes planten. Deze planten zijn vaak gecultiveerde uitheemse planten of met gevulde bloemen waar voor insecten geen nectar of stuifmeel is te halen. In zo’n tuin hebben dieren niets te zoeken ze zouden verhongeren. Rupsen worden bestreden maar dat betekent straks ook geen vlinders! Iedereen vindt vogels in de tuin leuk maar biedt ze dan ook voedsel, drinken en nestgelegenheid. Meer daarover vindt u in de rubriek vogels: Hulp aan tuinvogels. Met een beetje beleid maakt u een natuurvriendelijke tuin.

bessen van de aronskelken

Het gebruik van meer wilde planten heeft voordelen. Ze zijn kleurrijk en hebben weinig last van ziekten en plagen. Dit geldt in het bijzonder voor stinzeplanten; dat zijn wilde planten die al eeuwen geleden om hun fraaie voorkomen en bloei naar ons land zijn gehaald en nauwelijks verzorging nodig hebben om zich goed te kunnen handhaven. Beplant je tuin met inheemse of sterke uitheemse soorten. Let daarbij goed op de eisen die een plant stelt en vermijd het gebruik van gevuldbloemige of geurloze cultuurvariëteiten. Op die manier ben je verzekerd van hommels, bijen en zweefvliegen. Hoe natuurlijker de beplanting en hoe minder netjes de bodem des te meer leven er in zo’n tuin te vinden zal zijn. Op een schoon aangeharkte bodem valt immers weinig te halen. Laat de bodem begroeien met bodembedekkende planten als het lieve vrouwebedstro of maagdenpalm dan kunnen kleine afgevallen takjes en bladeren blijven liggen en zal het binnen de kortste keren krioelen van leven op die plaatsen. Slakken vreten het verdorde blad op, want dat eten ze liever dan blad van levende planten. Vogels zoeken de slakken weer op. En insecten als hommels en bijen komen op de bloeiende bodembedekkers af.

Kolibrievlinder

Er zijn plaatsen in de tuin die niet of nauwelijks benut worden. Een met klimop begroeide muur of schutting en madeliefjes in het gazon leveren insecten voedsel in periodes waarin dit schaars is. Zelfs kale muren in de schaduw kunt u laten begroeien met klimop of de prachtig bloeiende klimhortensia. Ze houden de muur droog en beschadigen deze echt niet, bovendien bieden ze plaats aan insecten en nesten van tal van kleine zangvogels. Zelfs in de winter zult u het winterkoninkje tussen de klimop bladeren zien zoeken naar verborgen insecten.

Als u een stekelige struik als de meidoorn in uw tuin plant zult u merken dat vogels graag in zo’n veilige struik broeden. De meidoorn bloeit mooi en levert voor vogels heerlijke bessen op. Dat geldt ook voor de vlier en de Gelderse roos. Let er wel op hoe groot zo’n struik kan worden, want niet alle soorten kunnen zo goed als een meidoorn gesnoeid worden.

Als uw bovendien een vijver in uw tuin aanlegt zullen allerlei amfibieën in uw tuin een goede huisvesting vinden. Als uw tuin voldoende groot is maak dan een langzaam aflopende oever. Mede hierdoor zal het aantal dieren in uw tuin aanzienlijk toenemen. Zo’n water biedt plaats aan vele mooie oever- en waterplanten. Het aardige is dat deze bijna altijd inheems zijn.

Groene kikker

Het afval van een natuurvriendelijke tuin moet niet aan de kringloop onttrokken worden. Het beste is in de herfst van de dode bladeren en stengels af te blijven. U zult verbaast staan hoeveel dieren dit aantrekt en het is beter voor de planten. De restanten kunt u in het voorjaar eenvoudig tussen de beplanting versnipperen. Verwerk snoeihout en tuinafval op enkele vaste plekken waarvoor egels en kikkers u dankbaar zullen zijn.

Er blijkt veel mogelijk als je er maar bij stil staat. Een natuurlijke tuin heeft minder onderhoud nodig, maar ook zo’n tuin verdient ook de nodige aandacht. Maar bedenk een natuurvriendelijke tuin leg je niet snel even aan. Wat kennis over grondsoorten, planten en dieren, aanleg en beheer is toch wel gewenst.