Laanbomen

Aart van Dragt
In oktober wandelden we in diverse natuurgebieden om van de herfst te genieten. Juist in deze tijd van het jaar zijn de bomenlanen opvallend mooi; verkleurende bladeren op de grond en aan weerszijden van de weg de machtige donkere stammen. Zo’n laan geeft het bos status en Al eeuwen kruisen Koningswegen de wilde en donkere bossen. Door het wild en bijsterland trokken de lanen hun kaarsrechte sporen. Ze waren in deze contreien een teken van civilisatie. De streep op de kaart was een overwinning op de natuur.

Beukenlaan

De Koningswegen waren de snelwegen van de late middeleeuwen. De koning en zijn gevolg kon zich snel van de ene plaats in zijn rijk naar de andere verplaatsen. En wat zeker zo belangrijk was van het ene woonpaleis naar het andere jachtpaleis. Want jagen was een favoriete hobby van hoogwaardigheidsbekleders. (Mogelijk is dat het nog wel een beetje.) Het was natuurlijk belangrijk om je snel van het ene gebied naar het andere te verplaatsen met de hele stoet genodigden en na afloop van het avontuur snel naar een comfortabele omgeving te verplaatsen om op verhaal te komen en te genieten van de geneugten des levens die al op je lagen te wachten.

Witte Esdoornlaan

En zoals altijd vond wat de Koning deed navolging bij de gene die dat konden betalen. In navolging van de koning werden de landgoederen ook van jachtlanen voorzien of van een lange laan voordat je bij het Huys kwam. Zo’n bomenlaan is vandaag de dag een stukje historisch erfgoed. Voor de bosbeheerder zijn lanen een gegeven waar hij rekening mee dient te houden. Dat ligt erg gevoelig. Want een laan in standhouden is geen sinecure. Een laan bestaat minimaal uit twee rijen bomen aan weerzijden van de weg. Deze bomen zijn van gelijke leeftijd. Hoe omvangrijker de bomen des te mooier. Maar met het stijgen van de leeftijd komen de kwalen.

Amerikaanse eikenlaan

Nu gaan bomen net als mensen niet allemaal gelijk dood. Wat doe je als er hier en daar een boom wegvalt? Gaten in de stammenrij en het inplanten met jonge bomen doen beide afbreuk. Als de beheerder besluit om alle bomen tegelijkertijd weg te halen omdat ze aftakelen en een gevaar vormen voor de passanten dan valt de hele goegemeente over hem heen. Wat is wijsheid. Er is ieder geval veel, overleg en maatwerk nodig. Wij lopen op een verend tapijt van bladeren en genieten van die oude bomen en de paddenstoelen op de stammen en op de grond. Want op dergelijke plaatsen is veel te genieten.