Klimop

Is klimop schadelijk?

Aart van Dragt

klimopboomDe foto’s bij dit artikel zijn gemaakt in het Donckse bos.
Evenals in andere bossen breidt de klimop, Hedera , zich daar steeds verder uit. De verrijking van het milieu door uit de lucht neerdalende meststoffen (o.a. amoniak) zal een belangrijke oorzaak zijn. Deze uitbreiding van de klimop maakt veel bomenliefhebbers bezorgd. Brengt de klimop schade toe aan de bomen?

Geen parasiet

Wie goed kijkt ziet dat jonge scheuten worteltjes vormen. Als de scheuten klimmen hebben die worteltjes alleen een hechtende functie. Zij nemen geen voedingsstoffen uit de boom op. Omdat de klimop dus niet parasitair is zal ze de boom niet beschadigen. De klimop haalt haar voedsel zelf uit de bodem. Zomereiken blijken zelfs beter te groeien als ze met klimop begroeid zijn. Misschien komt dit door de extra bemesting door broedende vogels, uilen, duiven, muizen en insecten.

Klimop, een aanwinst

klimopSlechts als een boom al staat te kwijnen kan de klimop haar wel eens het laatste zetje geven. De klimop gaat overheersen en beconcurreert zelfs de buitenste bladeren van de boom en in de winter zal de kale boom veel meer wind vangen door de begroeiing van klimop. Een gezonde boom heeft geen problemen met een begroeiing van klimop. Wie een met klimop begroeide boom in de tuin heeft staan heeft zomer en winter een boeiend uitzicht. Kortom voor een gezonde boom is de klimop een aanwinst! Wie klimop tegen de gevel van zijn huis laat klimmen heeft een uitstekende levende isolatielaag. Alleen is het aan te bevelen om het houtwerk en dakgoten vrij te houden.

Veel dieren profiteren van klimop

groene_kikker

Groene kikker

De klimop gaat bloeien als andere planten allang uitgebloeid zijn. Als de bomen kaal beginnen te worden is het aardig om eens te letten op de klimop. Weinig mensen slaan acht op een bloeiende klimop. De bloem ziet er uit als een groen sterretje. Omdat ze zo laat in het jaar bloeit is ze voor insecten van grote betekenis. De vele bloemen leveren nectar en stuifmeel in een seizoen waarin andere bloemen al lang uitgebloeid zijn. De mooie groene maar onopvallende bloemen trekken grote aantallen bijen, zweefvliegen, kevers en dagvlinders aan.

In een met klimop begroeid bos blijken zelfs meer padden en kikkers te huizen, waarschijnlijk omdat er meer insecten zijn te vangen. Want overdag zitten allerlei insecten graag op de bladeren te zonnen en bij regen vormen de bladeren een droge schuilplaats. Bosuilen mogen zich overdag graag in deze altijd groene plant verstoppen. Ook de roodstaart, winterkoninkje en tuinfluiter profiteren van de plant. In het voorjaar heeft het winterkoninkje geprofiteerd van de goed gecamoufleerde nestplaats en in de winter weet het kleine maar winterharde vogeltje de onder het blad verstopte insecten te vinden.

Wie ook eens van een bloeiende klimop wil genieten zonder zijn hoofd in de nek te leggen kan ook een struikklimop kopen. Ze wordt een kleine meter hoog. Deze Hedera helix ‘Arorescens’ is in feite een stek van een bloeibare topscheut. Ze heeft mooie ovale bladeren in plaats van gelobde bladeren. Wie goed oplet ziet dat zelfde ook bij de gewone klimop die topscheuten maakt. De bladeren zijn bovenin anders dan onderaan.

Voor een bezoek aan het park van Het Huys ten Donck heeft u een wandelkaart nodig:
Zo komt u aan een wandelkaart voor het Donckse Bos.