Jeugdwerkgroep-2019

Takkenhutten bouwen

Jaarverslag over 2019 van de Jeugdwerkgroep

Ridderkerk: We hebben het afgelopen jaar 2019 weer heel veel kinderen in aanraking met de natuur kunnen brengen. Onze stertochten zijn door 210 kinderen gelopen.  Het meest in trek was daarbij de tocht in het Oosterpark.

De woensdagmiddagactiviteiten:  uilenballen pluizen, waterbeestjes zoeken, hutten bouwen, eieren zoeken, vetbollen maken en pindaslingers rijgen, nestkastjes timmeren, bodemdiertjes zoeken werden bezocht door 103 kinderen.

Met de Milieuweken haalden we 320 kinderen in huis. Het thema was dit jaar: klimaatadaptatie, maar omdat dat  voor kinderen een wat moeilijk woord is noemden we het: ‘Alles verandert, verander je mee?’  Deze keer hielden we de Milieuweken in het gebouw van de Scouting aan de Baden Powelweg vanwege de verbouwing van de ‘Groene Draak’. Dat bleek een goede locatie te zijn.

Het Konijnenpad voor de kleuters en groepen  3 is door 3 groepen gelopen met 78 leerlingen. In september was er voor de vrijwilligers een mogelijkheid om mee te doen aan de eendaagse cursus ‘EHBO in het Wild’. Daar deden 11 mensen aan mee, waarvan 8 van onze vereniging.

Tenslotte gingen we dit jaar een dag uit met de vrijwilligers: 17 mensen gingen mee naar het eiland Tiengemeten op 28 augustus. We konden elkaar, vanuit Ridderkerk en Barendrecht/Rhoon zo op een leuke manier beter leren kennen.


Barendrecht: Het jaar begon goed met een mooie struintocht i.s.m. het Zuid Hollands Landschap met 10 deelnemers. Vijf keer is er op verzoek van een school een vogelexcursie gehouden. Dit was een “spin-off” van de vogelexcursie eind 2018. 68 leerlingen deden hieraan mee. We hebben twee keer uilenballen geplozen in de bibliotheek Carnisselande met in totaal 46 deelnemers. Dit is een samenwerking met Bibliotheek AanZet. Bij het takkenhutten bouwen met wilgentenen deden 9 kinderen mee en bij de lichtjestocht in de Carnisse grienden wandelden er  12 deelnemers mee. Slootjesdag ging dit jaar niet door vanwege slecht weer. Op verzoek van een actieve wijkbewoonster zijn er wel met 15 kinderen in de wijk Vrijenburg waterdiertjes onderzocht. De struintocht die in december gepland stond was niet gepubliceerd in de huis-aan-huis bladen. Hierdoor was er maar weinig belangstelling. We hebben toch de struintocht laten doorgaan met 7 volwassenen en 1(!) kind. Dit jaar hebben we evenals vorig jaar afgesloten met een vogelexcursie. Hierbij sloten zich 12 deelnemers aan plus een verslaggever van Exxact die live was op vier zenders: RTV Rijnmond, Exxact Barendrecht, RTV Lansingerland en RTV Albrandswaard. Dat was een mooie afsluiting van het jaar! De klimaatbufferlessen in Barendrecht/Albrandswaard waren dit jaar erg in trek. Tien scholen kregen een vrijwilliger van de Natuurvereniging op bezoek voor een gastles waarna de kinderen in de middag mee het veld in werden genomen. In totaal zijn 22 gastlessen/natuurexpedities gegeven aan 524 kinderen. We hadden maar ternauwernood voldoende vrijwilligers om de klus te klaren. Wilt u ons helpen het komende jaar ?
Kijk op https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/natuurbegeleiders/.

Hans en Mirjam