Jaarverslag van de werkgroep Natuurbeheer

In 2017 heeft de natuurwerkgroep weer  samen gewerkt met Stichting Natuurbeheer Waalbos.
Diverse malen zijn we aan de slag geweest in het Waalbos met het verwijderen van wilgenopschot. Met deze takken is de  wilgentunnel verder uitgebreid. Ook is er een stuk gras gemaaid en gehooid.

Op NL doet dag is er met subsidie van het Oranjefonds een insectenhotel en een ijsvogelwand gemaakt. Het insectenhotel is helaas met Oud en Nieuw afgebrand. Dit jaar hebben we ook weer mee gedaan met de buurtdag van de gemeente Ridderkerk en er hadden zich nu 12 ambtenaren aangemeld om te helpen.
Wij hebben samen met de ambtenaren de fruitbomen gesnoeid.

Bij de Donckse velden zijn de elzen gekapt die in de weg stonden voor de diverse bijzondere bomen die er zijn geplant door Arboretum Trompenburg.
Als dank hebben we in het najaar een rondleiding door het arboretum gekregen. Zeer inspirerend.

Komend jaar zullen we verder werken aan het snoeien van de fruitbomen in het Waalbos. Ook zal er weer wilgopslag verwijderd moeten worden. Verder zullen we rondom bankjes en paden maaien.

De bedoeling is om ook dit jaar weer bij de Donckse velden aan de slag te gaan om de bijzondere bomen van Arboretum Trompenburg voldoende ruimte te geven. Alleen stonden de Donckse velden te koop en is niet duidelijk wie nu eigenaar en beheerder is van het gebied.
Ook gaan we aan de slag in het parkje Bolnes om de beplantingsvakken te dunnen.