Jaarverslag van de Jeugdwerkgroep

Dit jaar was in Ridderkerk extra druk omdat er tweemaal Milieuweken gehouden zijn: in juni zoals gebruikelijk en (op aanvraag van een aantal scholen) in september voor de nieuwe groepen 6.

Het thema voor de eerste Milieuweken was: ‘Dier en Zo’ en deze werden gehouden op de Kinderboerderij in het Oosterpark.
Bijna alle Ridderkerkse scholen deden mee en zo werden 449 kinderen ontvangen in die weken. Het was een succes.

In september waren de volgende weken en die hadden een soortgelijk thema: ‘Eten en Zo’. Doordat 2 maal een school niet kwam opdagen, was het aantal leerlingen dat nu aan de milieulessen deelnam wat kleiner: 395 leerlingen werden bereikt.

Bij de stertochten was het nog wennen voor de scholen om in te schrijven via de nieuwe site van de NMDE. Er was wel een aantal inschrijvingen, maar er kan best nog meer bij. In het Oosterpark kregen 91 leerlingen van 4 groepen hun stertocht; in het Lohmanpark in oktober ook 4 groepen met 86 leerlingen en in de Donckse Velden is een pilottocht uitgezet voor de scholen uit Slikkerveer en Bolnes. Alle scholen daar deden mee en zo kregen 153 leerlingen een dagdeel natuurles in de Donckse Velden met een paar nieuwe ideeën: vogelnestjes zoeken en dan uitzoeken welk nest/ei bij welke vogel hoort, een vleermuizenspel en in tasjes voelen welk natuurvoorwerp erin zit. Ook over  deze nieuwe stertocht waren de deelnemers enthousiast. Het hangt nog af van voldoende financiën of we boekjes zullen kunnen laten drukken voor deze tocht.

Andere activiteiten: op enkele woensdagmiddagen: nestkastjes timmeren, waterbeestjes vangen en braakballen pluizen. Hier deden zo’n 70 leerlingen aan mee.

Ook waren we actief rond de Fair op Huys ten Donck: 4 groepen leerlingen werden rondgeleid door het voorste deel van het bos, 80 in totaal. En later nog
2 groepen in het Donckse Bos.

We deden mee met de feestdag van kinderopvang ‘Yes’: een 50-tal leerlingen kwamen in 6 groepjes waterbeestjes vangen. Dit onderdeel is nogal gewild en
zo hebben we ook meegelopen met waterbeestjes vangen op een naschoolse opvang op 3 middagen.

In Barendrecht en Albrandswaard werd het Klimaatbufferproject voortgezet.
Er deden dit jaar 10 scholen mee. Er werden 16 gastlessen/natuurexpedities gegeven aan in totaal 421 kinderen.

Het jaar 2017 was voor ons echt een rampjaar wat betreft de gezondheid van onze vrijwilligers. Sommigen van hen moesten hierdoor definitief en anderen tijdelijk afhaken. Daardoor is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers; vrijwilligers die als het even kan ook voor de klas durven.

We hielden dit jaar 3 struintochten voor de oudere jeugd (93 deelnemers) terwijl er 5 gepland stonden. Van deze tochten gingen er 2 niet door omdat de regionale kranten onze persberichten  niet in alle gewenste edities plaatsten. Van de kanotochten ging er 1 niet door vanwege het weer, de andere trok 20 deelnemers.

De ‘Avondwandeling in de Zuidpolder’ werd 5 keer gehouden. Voor de vrijwilligers van de Bethelkerk werd een aparte wandeling op een middag georganiseerd, waarvoor gelukkig 3 gidsen gevonden konden worden. Deze wandeling voorziet echt in een behoefte met in totaal 179 deelnemers.

Op Moederdag werd op Kibeo Wiedewei door 15 deelnemers het Blotevoetenpad gelopen, dat voor deze gelegenheid was aangelegd.

Voor het eerst deden we mee aan de IVN-Slootjesdag en aan de Zuidpolderdag. Beide activiteiten voor kinderen en (groot)ouders trokken in totaal 220 deelnemende kinderen.

Onze nieuwe samenwerking met ‘Eisvrij’, waarbij per keer max. 7  deelnemers mee kunnen, had met een bezoek aan de Schotse Hooglanders een goede aftrap.

In totaal hebben er 534 deelnemers aan onze overige activiteiten in Barendrecht en Albrandswaard deelgenomen. Kortom, er is weer veel werk verzet.