Jaarverslag 2019 van de Natuurwerkgroep

Wilgenopslag verwijderen in het Waalbos

In 2019 heeft de natuurwerkgroep weer nauw samen gewerkt met Stichting Natuurbeheer Waalbos.

Diverse malen zijn we aan de slag geweest in het Waalbos met het verwijderen van wilgenopschot. Er zijn in het Waalbos 2 nieuwe insectenhotels neergezet en er is een vlinder- en bijenidylle aangelegd. De fruitbomen zijn gesnoeid en de boomgaarden en bloemenweide is gemaaid en het maaisel gehooid. Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de buurtdag van de gemeente Ridderkerk en met 10 ambtenaren hebben we wilgenopschot gesnoeid en de wilgentunnel verder uitgebreid.

Ook dit jaar hebben we bij de Donckse velden de elzen gedund die in de weg stonden voor de diverse bijzondere bomen die er zijn geplant door Arboretum Trompenburg.

Komend jaar gaan we weer aan de slag in het Waalbos en in de Donckse velden. Stichting Natuurbeheer Waalbos heeft subsidie aangevraagd en gekregen voor de aanleg van een oeverzwaluwwand in het Waalbos. Dit jaar zullen we ook weer fruitbomen snoeien, wilgenopslag verwijderen, zwerfvuil ruimen en maaien van de boomgaarden, de bijenidylle en rondom bankjes.

De bedoeling is om ook dit jaar weer aan de slag bij de Donckse velden om de bijzondere bomen van Arboretum Trompenburg voldoende ruimte te geven.
In 2019 hebben 167 personen meegewerkt aan de natuurwerkdagen.

Christa