Jaarverslag 2016 van de werkgroep Publiciteit

Ook voor de werkgroep Publiciteit was 2016 een druk jaar. Hoogtepunt was ongetwijfeld dat we na 13 jaar een geheel vernieuwde website hebben. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van Mirjam de Neef om een nieuwe opzet te maken. Ons verenigings-Blad is het afgelopen jaar weer vijf keer uitgekomen. De Nieuwsbrief is het afgelopen jaar echter 51 keer verschenen. Eén week is de Nieuwsbrief niet uitgekomen ivm vakantie van de redacteur. Dankzij de medewerking van vele leden die tekst en foto’s hebben aangeleverd is er elke week weer een Nieuwsbrief van minstens tien pagina’s verschenen. De laatste Nieuwsbrief van het 2016 bevatte een terugblik op het afgelopen jaar.

Uit de reacties blijkt dat de Nieuwsbrief zeer wordt gewaardeerd. Helaas is van een derde van de leden het emailadres niet bekend zodat deze de digitale Nieuwsbrief niet ontvangen. Mocht u ook de Nieuwsbrief nog niet ontvangen stuur een mailtje aan info@natuurvereniging-ijsselmonde.nl. met vermelding dat u de Nieuwsbrief graag zou ontvangen. Dan zetten we u op de mailinglijst waarna u de Nieuwsbrief (bijna) wekelijks op woensdag in de inbox zult aantreffen.

Inmiddels is onze vereniging ook al enige jaren op Facebook actief. Het aantal mensen dat lid wil worden van deze pagina groeit gestaag. Op deze pagina worden regelmatig onze evenementen geplaatst, ook leden kunnen berichten plaatsen.

Afgelopen jaar zijn wederom vele persberichten uitgestuurd. Meer dan in voorgaande jaren namen de redacties van de media onze berichten over. De naamswijziging van Natuurvereniging Ridderkerk in Natuurvereniging Eiland IJsselmonde heeft daar duidelijk een positieve bijdrage aan geleverd. Onze vaste rubriek verscheen voor het 17e jaar in het Ridderkerkse huis aan huisblad De Combinatie en werd 50 keer geplaatst, een record!