Jaarverslag 2016 van de werkgroep Natuurbeheer

In 2016 heeft de natuurwerkgroep intensief samen gewerkt met Stichting Natuurbeheer Waalbos.

Diverse malen zijn we aan de slag geweest in het Waalbos met het verwijderen van wilgenopschot. Met de afkomende wilgen is een wilgenhut gemaakt en daarna een vogelkijkscherm en een wilgentunnel.

Op NL doet dag zijn er met subsidie van het Oranjefonds nieuwe hoogstamfruitbomen geplant in de boomgaard aan de Langeweg. Dit jaar hebben we ook weer met gedaan met de buurtdag van de gemeente Ridderkerk en er hadden zich nu 7 ambtenaren aangemeld om te helpen. Omdat het vogelkijkscherm al klaar was, is er gewerkt aan het maken van een ijsvogelwand. De ambtenaren hebben hard gewerkt en veel wilgen verwijderd op het eilandje en daarna de kant recht afgestoken. De daarop volgende werkdagen in het Waalbos is er 3 m3 extra grond aangebracht.

Bij de Donckse velden zijn de elzen gekapt die in de weg stonden voor de diverse bijzondere bomen die er zijn geplant door Arboretum Trompenburg. Als dank hebben we in het najaar een rondleiding door het arboretum gekregen. Zeer inspirerend.

Komend jaar zullen we verder werken aan het snoeien van de fruitbomen in het Waalbos. Stichting Natuurbeheer Waalbos heeft subsidie om nog een aantal bomen en struiken te planten op de NL doet dag. Ook zal er weer wilgopslag verwijderd moeten worden.

In april wordt het Waalbos opgeleverd en wordt Staatsbosbeheer de beheerder. We willen dan afspraken maken over het maken van een vlinderweide en een aantal plekken waar gemaaid en geruimd wordt in plaats van geklepeld. Ook gaan we dit jaar weer aan de slag bij de Donckse velden om de bijzondere bomen van Arboretum Trompenburg voldoende ruimte te geven. In het najaar gaan we ook weer naar het parkje Bolnes om de beplantingsvakken te dunnen.