Jaarverslag 2016 van de Vlinder- en Libellenwerkgroep

De belangrijkste activiteit die de Vlinder- en Libellenwerkgroep uitvoert bestaat uit het verrichten van tellingen op diverse plaatsen in ons werkgebied. Het betreffen vijf Vlinderroutes, te weten Gorzengriend, Oosterpark, fietspad A16, Donckse Velden en het buitengebied bij het Donckse Bos. De resultaten van deze tellingen worden rechtstreeks doorgegeven aan de Vlinderstichting.

Helaas zijn niet alle routes gelopen dus over wat de resultaatontwikkelingen daar waren valt niet veel te zeggen.
Toch werden er nog 1.611 dagvlinderwaarnemingen ingevoerd bij waarneming.nl door 126 waarnemers verdeeld over 25 soorten. De meest bijzondere soorten die gezien zijn betreffen Koninginnepage, Oranje Luzernevlinder en Distelvlinder.

De hoeveelheid libellenwaarnemingen is beperkt tot 771 door 64 waarnemers en verdeeld over 25 soorten. Ondanks het beperkte aantal werden er toch een paar bijzondere soorten gezien, zoals Rivierrombout, Zuidelijke keizerlibel en de Zwervende heidelibel.
De ontwikkeling van nieuwe gebieden zoals de Crezéepolder en het Waalbos in Ridderkerk, de Zuidpolder in Barendrecht bieden mogelijkheden voor interessante waarnemingen dus hier ligt nog wel een taak voor de Werkgroep..

De 3e soortgroep waar de Werkgroep aandacht aan besteed zijn de nachtvlinders. In georganiseerd verband met de bekende Nachtvlindernacht en een paar losse vangnachten zijn er uiteindelijk door 68 waarnemers 366 soorten waargenomen, verdeeld over 1.434 meldingen in waarneming.nl. Ook hier werden weer de nodige nieuwe soorten ontdekt, waaronder zelfs een voor Nederland, te weten Lindevouwmot, welke werd waargenomen in Rhoon.
Het is sowieso opvallend dit jaar, dat meer dan de helft van de waarnemingen komt uit de gemeente Albrandswaard en een derde uit Ridderkerk.
De dagexcursies en de nachtexcursies werden redelijk bezocht. Naast leden van de Werkgroep waren er bij de excursie naar de Kampina 5 deelnemers en aan de workshop op 9 juni 8 deelnemers. Bij de excursie naar de Zuidpolder moest er helaas wegens het wegmaaien van de begroeiing uitgeweken worden naar de Nessepolder. Hier was slechts 1 extra deelnemer.

Bij de Nachtvlindernacht waren er zeker 10 belangstellenden en ongeveer 60 soorten.
Een vangavond in de Gorzen in juli was goed voor ongeveer 100 soorten en daarmee een van de beste avonden die we ooit meegemaakt hebben.
Al met al was 2016 een jaar met gemengde gevoelens. De resultaten van de telprojecten bleven achter bij de verwachtingen en ook de excursies trokken minder belangstellenden dan verwacht. Aan de andere kant, de waarnemingen die wel gedaan werden, hebben wel een aantal bijzondere soorten opgeleverd en die nodigen uit tot het meer en beter vastleggen van alle waarnemingen en het bezoeken van meer potentiele gebieden. Daarnaast nodigen de nieuwe gebieden ook uit tot het monitoren van de ontwikkeling van de vlinder- en libellenstand!