Het Zuiderpark te R’dam Zuid

Het grootste stadspark van ons land.. Het grootste park van eiland IJsselmonde.

Zuiderpark

Het 215 ha. grote Zuiderpark is tussen 1953 en 1960 als een groene schil om de toenmalige bebouwing aangelegd. Sindsdien zijn aan de Zuidzijde de afgelopen decennia hele woonwijken bijgebouwd. Het ziet er nog grotendeels uit zoals de ontwerpers het enkele decennia geleden bedacht hebben. Zoveel hectare horizontaal groen afgewisseld met blokken, ovalen of andere geometrische figuren verticaal groen, met sportvelden en volkstuinen langs randen. Wie van west naar oost loopt (of omgekeerd) kan een lange wandeling maken door een prachtig groene omgeving. Alleen erg jammer dat af en toe een drukke weg moet worden overgestoken. Toch was, aan het eind van de twintigste eeuw, de gemeente niet gelukkig met het functioneren van het Zuiderpark. Ondanks de vele mensen die in de nabijheid van het park wonen maakten er maar weinig mensen er gebruik van. Ook was er volgens de gemeente achterstallig onderhoud. Besloten werd om het groots aan te pakken. Daarbij werd meegenomen dat Zuiderpark meer ruimte moest bieden voor water. Als gevolg van klimaatsveranderingen moet er meer ruimte komen om het regenwater dat de gewone riolering in de omringende wijken niet meer kan verwerken op te vangen om de kans te verkleinen de bewoners van de omliggende wijken met wateroverlast te maken krijgen.

Zuiderpark

In 2005 is begonnen met de uitvoering. Een deel van de grasvelden werd tot een brede singel vergraven. Deze loopt in de lengte van het park. Er werden buffers gecreëerd om in geval van wateroverlast dit water eerst op te vangen en daar een natuurlijke zuivering te laten ondergaan al vorens het aan het parkwater toe te voegen. Met de voor de waterberging vrijgekomen grond werd achter het AHOY-complex een avontureneiland ingericht. Op deze heuvels kunnen de kinderen zich van hartenlust uitleven. Na vijf jaar was het park klaar. Het is even wennen aan de grootsheid van de structuren. Een diversiteit aan biotopen maakt het Zuiderpark ecologisch interessant: wadi’s, bosplantsoen, heesters, mantelzoom-vegetatie, water, natuurvriendelijke oevers, stukjes bloemrijke weide. De wadi’s die als wateropvang kunnen dienen nodigen uit tot een avontuurlijke wandeling. Ja, dit park biedt voor elk wat wils!

Zuiderpark

De Korenmolen aan de Kromme Zandweg.
In een ingemetselde gevelsteen boven de dubbele deuren staat het bouwjaar 1723 van korenmolen. De Zandberg is een ronde stenen stellingmolen met een rechte romp, ook wel bovenkruier genoemd. Aan het begin van de vorige eeuw raakte de molen in verval. De molen werd in 1959 door de gemeente Rotterdam gekocht en gerestaureerd met verzekeringsgeld van de door brand verwoeste molen De Noord aan het Oostplein. De molen draait nog wekelijks en samen met het landhuis de Oliphant en enkele oude boerderijen ademt de Kromme Zandweg een zeldzame landelijke sfeer. Er is o.a. zelfgemalen tarwe- en speltmeel verkrijgbaar.