Gorzenpark 2.5 km

Problemen met de leeflaag in deel Gorzenpark.

Foto’s Gorzenpark; wandelaar, sneeuwklokjes en winterakonieten op de Oude Belt (1)
Italiaanse aronskelken op Nieuwe Belt (2).Route afstand: 2.5 km.
Starten bij de trap aan de Gorzenweg, naar boven, direct rechts, voetpad volgen, van Oude Belt naar Nieuwe Belt, Zandplassen, onder langs de puinberg, linksaf omhoog, verhard pad volgen, eventueel een korte wandeling om het moerasgebied en dan naar de parkeerplaats.

Er zijn problemen met een te dunne leeflaag in het oudste deel van het park. Dat heeft alles te maken met het bijzondere verleden van het populaire natuur- en recreatiegebied. Voor de Tweede Wereldoorlog was er op de plek van de Oude Belt en de Nieuwe Belt (1 en 2) een kanaal waar schepen naar de Ridderkerkse haven voeren (huidige Havenstraat). Al in 1945 werd begonnen met het storten van afvalstoffen tussen twee hoge kaden van de “Oude Haven”. Tot 1970 is hier allerlei afval terecht gekomen. De Oude Belt (1), met een hoogte van circa 7 meter, is afgedekt met een laag grond die vrij kwam bij de aanleg van de nabij gelegen afvalwaterzuivering.

Op zaterdag 4 november 1972 werden op de Oude Belt (1) door 60 Ridderkerkse mannen, vrouwen en kinderen de eerste 2500 bomen en struiken gepoot, terwijl er in de weken daarna nog eens 20.000 door de gemeente zijn aangeplant.

Op de Nieuwe Belt (2) is tussen 1970 en 1972 het Ridderkerks huisvuil gestort in afwachting van het gereedkomen van de AVR (Afval Verwerking Rijnmond). De stortplaats groeide uit tot een heuvel van ongeveer 8 meter hoogte. Nadat er een leeflaag was aangebracht werd in maart 1974 een boomplantdag georganiseerd. Veel van de aangeplante bomen en struiken zijn inmiddels verdwenen om ruimte te bieden aan de overblijvers. Door tijdig te dunnen hebben de bomen zich goed kunnen ontwikkelen. In het voorjaar zien we op de bosbodem steeds uitbreidende groepen veel sneeuwklokjes, winterakonieten en Italiaanse aronskelken.

Problemen
Uit onderzoek blijkt dat laag waarop bomen wortelen dun is. De afdeklaag voldoet niet meer aan de door de provincie geëiste minimale dikte. Als bomen omwaaien komen soms van onder de wortelkluit resten huishoudelijk aan het licht. Bomen die dreigen om te vallen worden alleen al om die reden worden op voorhand verwijderd. De bomen worden de komende jaren vaak geïnspecteerd. Er komt nog een vervolg onderzoek, waarin wordt uitgezocht hoe het gebied kan worden heringericht. Dit moet leiden tot een beheerplan voor het gebied . 

Inmiddels worden plannen ontwikkeld om de afdeklaag aan te vullen.
Het is zuur dat om dit mogelijk te maken een bijna vijftig jarige de natuurlijke ontwikkeling van het groen zal worden afgebroken. Een groot deel van de huidige begroeiing zal hoogst waarschijnlijk moeten worden verwijderd. Het gebied wordt in fases aangepakt. Het is nog niet bekend wanneer die werkzaamheden starten.

De Nieuwe Belt (2) houdt abrupt op. In de laagte liggen de Zandplassen (3). Deze plassen danken hun naam aan de polder het Zand. Nadat dit gebied door de Rotterdamseweg van de oude polder het Zand werd afgesneden is dit gedeelte na het afgraven van de kleilaag bij het Gorzenpark gevoegd. De plassen zorgen voor extra variatie in het park. Het uit 1925 daterende pomphuisje naast de houten voetbrug herinnert ons aan de tijd dat de polder Het Zand afwaterde in het nu verdwenen Havenkanaal.

Het in delen aangelegde Gorzenpark is een gebied vol afwisseling waar vele Ridderkerkers zich graag ontspannen. Een wandeltocht door het hele park zoals op het kaartje is aangeven is ongeveer 2.5 km.

Aart van Dragt