Gedenkbomen in Ridderkerk: 25 km

Route: Koningsplein, Jonkheer van Karnebeekweg, Koninginneweg, Sportlaan, Willemstraat, Electropark, Prins Bernardstraat, Nassaustraat, Ringkijk, Donckselaan, Benedenrijweg, Rijnsingel, De la Reijweg, de Wetstraat, Bothastraat, Alexanderstraat, Paul Krugerstraat, generaal Smutsstraat, Noordstraat, Rijnsingel, Kievitsweg, Populierenlaan, Voorweg, Rijksstraatweg, Mauritsweg, Pruimendijk, Oostmolendijk, Vlietlaan, Sint Jorisstraat, Schepenstraat en Blaak.

   

Gepubliceerd 12 augustus 2021
Aart van Dragt


We starten op het Koningsplein.
1. Aan de Jonkheer van Karnebeekweg is achter het gemeentehuis, in de nabijheid van het Vrijheidsbeeld uit 1995, is in 2003 een Zwarte walnoot geplant ter nagedachtenis aan de Joodse familie Den Hartog. Dit jaar kwam er een Witte paardenkastanje (2) bij, een nazaat van de kastanje uit de tuin van het onderduikadres van Anne Frank. Heel toepasselijk is een klein stukje verder op de hoek van de Koninginneweg/Klaas Katerstraat door Vrouwen voor Vrede in 2013 een Vredesboom (3) geplant; een Amerikaanse moeraseik.

 Voor de volgende gedenkboom moeten we naar Slikkerveer, daar staat op de hoek van de Willemstraat met de Juliana van Stolbergstraat (4) een Krimlinde die in 1988 is geplant ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Koningin Beatrix. Ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van het Electropark werd aan de Marnixstraat in 2002 een Winterbloeiende kers (5) geplant. Dan naar de Ringdijk op weg naar het oorlogsmonument aan de Donckselaan (6) daar is 1947 een Treurberk geplant.

We fietsen via de Beneden Rijweg naar Bolnes voor ons volgende object. Nabij de hoek Markstraat/ Rijnsingel staat een in 1997 geplante Gewone es (7), waarmee aldus het bordje het heugelijke feit gevierd werd dat ‘Bond van Plattelandsvrouwen’ in Zuid-Holland 60 jaar geleden was opgericht, tegenwoordig noemen ze zich ‘Vrouwen van NU’.  Op naardeAlexanderstraat waar aan een pleintje een in 2003 geplante Krimlinde (8) is voorzien van een ovaal bordje waarop de moeizaam leesbare tekst meldt dat deze boom herinnert aan de geboorte van prinses Amalia. Aan de generaal Smutsstraat (9), ter hoogte van bar/restaurant Olive Garden, staat een Krimlinde die in 1988 werd geplant toen de grootmoeder van prinses Amalia 50 jaar werd, Beatrix was toen de koningin van Nederland. Aan de Rijnsingel (10) staat nabij de Kievitsweg een Treurberk ter herdenking van een verkeersslachtoffer, hier ontbreekt nadere informatie. Nu op de pendalen naar de Rijksstraatweg (11) daar zijn in 2018 bij het Lancastermonument 7 veldesdoorns, 7 haagbeuken en 1 treurbeuk aangeplant.

Rijsoord kreeg in 1988, net als de andere wijken, een Krimlinde ter gelegenheid van de 50 verjaardag van koningin Beatrix, deze staat op de hoek Rijksstraatweg/Mauritsweg (12). Die van Oostendam staat aan op de hoek Pruimendijk/Tarwestraat (13). De ovale bordjes inmiddels onleesbaar geworden. Op naar het centrum daar staat op de hoek van de Sint Jorisstraat/ Ringdijk op het terras de oudste gedenkboom (14) een Gewone linde die herinnert aan het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard in 1937. Je moet het weten want er staat geen bordje bij. Dat bordje ontbreekt ook aan de Schepenstraat (15), tegen over Obadja, daar is in 1980 een Gewone linde geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van prinses Beatrix als vorstin. De Koningslinde aan de Blaak (16) die geplant werd ter herinnering aan de inhuldiging van haar zoon Willem Alexander in 2013 kreeg naast een bord zelfs een hekwerkje. En zo zijn we weer bij het Koningsplein aangeland.
De gemeente  heeft zich voorgenomen nog in 2021 alle gedenkbomen van een leesbaar bordje te voorzien.