Ganzenexcursie deltagebied

Op zaterdag 21 januari wordt er door de NVIJ een ganzenexcursie georganiseerd naar het deltagebied. Op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden gaan we op zoek naar diverse soorten ganzen. De algemene soorten als Kolgans, Brandgans en Rotgans zullen we zeker tegenkomen, maar we hopen ook de schaarsere soorten zoals Toendra/Taiga Rietgans en Kleine Rietgans voor de kijker te krijgen en misschien wel een zeldzame Roodhalsgans of Zwarte Rotgans. Maar niet alleen ganzen krijgen aandacht, maar ook eenden en roofvogels. In de winter verzamelen honderden Smienten, Kuif- en Tafeleenden zich op diverse plekken in de delta. Buizerds uit het Hoge Noorden bezoeken massaal onze polders in het winterhalfjaar waaronder de Ruigpootbuizerd. En wie weet zien we wel een jagende Slechtvalk of een “vliegende deur” zoals de Zeearend ook wel wordt genoemd.

Brandgans

Het vertrek is om 08.30 uur op de parkeerplaats bij het NME-centrum in het Reijerpark in Ridderkerk. Het wordt aanbevolen een verrekijker mee te nemen of een telescoop indien u die heeft. Er zullen een paar excursiebegeleiders meegaan die ook een telescoop bij zich zullen hebben. Verder raden wij aan warme kleding aan te trekken, handschoenen en muts mee te nemen en stevige schoenen aan te trekken.