Fietsen langs de oudste bomen van Ridderkerk, route 17 km

Gepubliceerd 6 mei 2021
Aart van Dragt

Route: Kerksingel, Sint Jorisstraat, Lagendijk, Rijksstraatweg, Pruimendijk, Oost Molendijk, Rotterdamseweg, Industrieweg, Ringdijk, Donckselaan, Kievitsweg, Benedenrijweg, Kerksingel.

Sinds enkele jaren is er geen landelijke fietsdag meer, maar is mei uitgeroepen tot fietsmaand. We maken een fietstocht over oude dijken in Ridderkerk op zoek naar de oudste bomen!

Als het gaat om monumentale bomen van nationaal belang dan doet Ridderkerk met 6 bomen vermeld inhet Landelijke Register Monumentale Bomen niet echt mee. In het register staan 15.000 bomen, lanen of boomgroepen, die volgens de bomenstichting van nationaal belang zijn. Dat is gemiddeld 42 per gemeente.

Nu kom je niet zomaar in het register. Er gelden een aantal criteria; minstens 80 jaar oud, een redelijke levensverwachting en een bijzonder kenmerk zoals beeldbepalend, bijzonder hoog, dik, oud of zeldzaam zijn.

Van de 6 Ridderkerkse bomen die daaraan voldoen staan er 3 in het Sint Jorispark. Hier staat een heel mooie witte paardenkastanje geschatte jaar van aanplant tussen 1850 – 1860 en een hele hoge gewone plataan waarschijnlijk aangeplant tussen 1750 – 1800. Verder staat aan de Benedenrijweg bij nr 5 een hele dikke gewone plataan uit 1900 – 1910. Omdat de boom de tuinmuur dreigde om te drukken werd de tuinmuur aangepast en staat de boom nu omgeven door een hekwerk in een uitsparing van de tuinmuur.

In het park van Huys ten Donck (toegankelijk met wandelkaart) staat op de rand van het grasveld nabij de prachtige tuinvazen een kolossale zomereik. De bomenstichting gaat er van uit dat deze tussen 1750 en 1800 is aangeplant. De conditie van de eik is helaas zeer matig. In de ‘Franse’ tuin staat misschien wel de meest opvallende boom van het park. Een oosterse plataan waarvan het jaar van aanplant ligt tussen 1750 – 1800. In de bosweide ten noorden van de Blaakwetering staan de bomen wat verspreid, de oudste zomereik is aanplant tussen 1800 – 1810. De bomen staan los gegroepeerd aan beide zijden van de zichtas.

De bijdrage van Ridderkerk aan bomen van nationaal belang is niet groot. Ridderkerk heeft ook een lijst van monumentale en waardevolle bomen. We kijken welke bomen bijna een eeuw oud zijn en laten andere criteria buiten beschouwing. Op de lijst staan 40 bomen (waarvan 12 in een lindenlaan en 13 rond de kerk) die bijna een eeuw oud zijn.

Aan de Ringdijk staan in Slikkerveer twee rode beuken  waarvan  de boom op nr 412 met plantjaar 1895 de oudste is en voor die op  nr  458 staat 1925 genoteerd. Er staan nog meer rode beuken op de dijken. In Oostendam staan 2 rode beuken aan de Oostmolendijk 82a uit ca. 1925 en aan de Pruimendijk 137 een rode beuk uit 1915. In het centrum van Ridderkerk vinden we aan de Kerksingel 13 rode beuken uit 1925. Aan de Verlengde Kerkweg staat op nr 13 nog een gewone esdoorn uit 1925. Aan de Lagendijk vinden we verschillende oude bomen. Op nr 60 een walnoot uit 1915. Op nr 88 en 92 een treures uit respectievelijk 1750 en 1890.
De entree van begraafplaats Rusthof bestaat uit een lindenlaan met 12 Hollandse linden waarschijnlijk uit 1880. Ook staat hier 1 rode treurbeuk uit  ca. 1890. Tot slot staat aan de Lagendijk 223 nog een prachtige helaas zeldzaam geworden Hollandse iep uit 1910. Een kandidaat voor het landelijke register. Genoeg ingrediënten voor een leuke fietstocht langs de oude woonkernen in Ridderkerk.