Excursie Stinzeplanten in het wijkpark Holy Noord te Vlaardingen

Het (vroege) voorjaar is de tijd van het jaar dat heel veel stinzenplanten bloeien. Waar kun je dan beter terecht dan in het wijkpark Holy Noord te Vlaardingen. Want hier groeien wel 650 verschillende soorten, vaak zeldzame planten. Waaronder 55 stinzenplanten.  Kortom een bezoek is een must voor plantenliefhebbers.

Het park dateert uit het begin van de jaren zeventig. Op het oorspronkelijke veenweidegebied is 2 tot 4meter zand opgespoten. Het park heeft een heuvelachtig karakter door een puinstort waarover een laag klei is aangebracht. Het beheer is al ruim veertig jaar  gericht op de ontwikkeling  van natuurwaarden.

In april en mei: Op een pareltje van een veentje zagen we een veld met vele honderden kievitsbloemen, over enkele weken staan hier ook vele rietorchissen te bloeien. Langs een waterpartij zag het wit van de zomerklokjes. Onder de bomen in de bosjes boshyacinten, gele anemonen, knikkende en gewone vogelmelk, hartblad zonnebloemen, daslook en donkere ooievaarsbek. Dan is er nog een  duinlandschap met ratelaar, meidoorns en een heel veld met knolsteenbreek. Slechts een paar namen om een indruk te geven.

Verzamelen om 10.30 uur op het parkeerterrein van NME de Groene Draak. Parkeren Drevenpark te Vlaardingen. Aanmelden via adragt@chello.nl

Meer informatie over wijkpark Holy, zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/wijkpark-holy/