Excursie stinzenplanten in het Donckse bos o.l.v. Aart van Dragt

Op 16 februari hield Aart van Dragt een boeiende lezing over stinzenplanten in het NME.

Daarin werd uiteengezet dat stinzenplanten een verzamelnaam isvoor een bijzondere groep verwilderende voorjaarsbloemen. Het zijn vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf circa de 16e eeuw werden aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en landhuizen.

Van oorsprong komen stinzenplanten van elders. Soms zijn dit andere delen van Nederland, maar vaak ligt hun oorsprong verder bij ons vandaan. Ze zijn door avonturiers en botanisten ‘ontdekt’ en geïntroduceerd in West-Europa. Kenmerkend voor stinzenplanten is dat ze op oude buitenplaatsen zijn verwilderd en ingeburgerd en ieder jaar uitbundig bloeien.
Het woord “stins” is een Fries woord dat gebruikt wordt om een burcht of een landhuis mee aan te duiden. Bewoners van stinzen konden het zich permitteren voorjaarsbloeiers rondom hun huis te planten.

De zaterdag erna, op zaterdag 18, konden we onder begeleiding van Aart een flink aantal van de stinzenplanten in het echt bekijken. En daarvoor hoefden we niet ver te reizen: het prachtige park rondom Huys ten Donck heeft daarin genoeg te bieden.

Om 13:00 verzamelden we ons met een leuke groep op de parkeerplaats bij het huis. Tijdens een wandeling van 2 uur over het landgoed kwamen we van alles te weten over de historie van het huis, het bos en de daarin  aangeplante flora.          

Voor meer informatie: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/huis-ten-donck/

Tekst en foto’s: Patrice de Ruiter