De Eschpolder te Rotterdam

Een prachtig gebied bij de van Brienenoordbrug

 

Duizenden automobilisten passeren dagelijks de Brienenoordbrug onwetend van het een prachtig natuurgebied dat daar dichtbij ligt. Het is een soort Oostvaardersplassen in het klein! Het kleine gebied vormt een bijzonder mooi stukje rivierlandschap vlak bij de grote stad. Vanaf de “oude” Nesserdijk, aangelegd in 1270, heeft u aan de ene zijde een mooi uitzicht op de rivier aan de andere zijde staan nog enkele oude boerderijen.

In de zeventiende eeuw lieten rijke kooplieden hier twee monumentale buitenverblijven bouwen maar die zijn in de negentiende eeuw verdwenen. Slechts de naam Rozenhof op een boerderij uit 1800 herinnert nog aan zo’n buitenverblijf. Weinig is er van de oorspronkelijke bebouwing bewaard gebleven. Een hele woongemeenschap is verdwenen. Ingrepen als de bouw van de van Brienenoordbrug, het drinkwaterleidingbedrijf en in 1970 de Deltadijk hebben voortdurend stukjes van het gebied afgesnoept.

Slechts 14 hectaren resteren. Sinds 1917 bestonden er plannen om de rivierbocht ter plekke af te snijden. In 1975 kwam Rijkswaterstaat opnieuw met dit plan waardoor ook dit resterende gebied zou verdwijnen. Om politici te overtuigen van het bijzondere van dit gebied, zijn toen de planten en vogels geïnventariseerd. Er werden een onvoorstelbaar aantal van 209 plantensoorten gevonden en een kwart van de in Nederland broedende vogelsoorten bleek ook hier te nestelen! Aantallen die in veel grotere natuurgebieden vaak niet gehaald worden. Uiteindelijk gingen de plannen niet door, zodat we nog steeds van dit unieke gebied kunnen genieten.

Er is een afwisselende rondwandeling van 3 kilometer mogelijk.

De Eschpolder in de kantlijn van de luchtvaart historie

Eschpolder

In 1783 namen in Frankrijk de gebroeders Montgolfier proeven met hete luchtballonnen. Hierover werd in franstalige wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. De Rotterdamse “stadsmedicinaal doctor” J. van Noorden maakte ook een paar “proef”-ballonnen. Van de eigenaar J. Osy van de buitenplaats Rozenhof in de Eschpolder kreeg hij toestemming om aldaar op 28 november 1783 een ballon op te laten. Deze buitenplaats had een destijds beroemde tuin van circa 4 hectare groot. Deze bevatte naast een wandelpark, een moestuin, een Japanse tuin met pagode, een watermolen en een eendenkooi. Voldoende ruimte om de ballon op te laten. Na een geslaagde proef werd de gasballon aan het touw binnen gehaald en opgeborgen in het koetshuis. De ballon werd op 1 december onder publieke belangstelling opnieuw opgelaten. De onbemande ballon die aan een touw vast zat, steeg tot wel 200 voet (ca.60 meter). Het touw brak (of werd losgelaten) en de ballon dreef in oostelijke richting weg. Het hele gezelschap had het nakijken want een auto of zelfs een fiets om de ballon mee te volgen moesten nog worden uitgevonden. Pas 20 december werd de ballon bij Lekkerkerk terug gevonden. De toestand waarin de ballon verkeerde laat zich raden. Misschien hierdoor was meneer van Noorden voorgoed van de ballonvaart genezen. Want over hem wordt niets meer vernomen.

Twee jaar later op 12 juli 1785 vliegt de eerste bemande luchtballon van Den Haag tot Moerkappele. Met aanboord de Fransman J.P. Blanchard. Taal problemen bij de landing waren mogelijk de oorzaak dat de ballon bij een hoog lopende ruzie met de boer in wiens land de ballon geland was, door een hooivork zwaar werd beschadigd. Nuchtere Nederlanders bleven liever met twee voeten op de grond. Pas op 29 september 1804 vloog de eerste Nederlandse ballonvaarder Abraham Hopman van Rotterdam naar Schiedam.

Het prachtige buiten de Rozenhof werd in 1867 verkocht en gesloopt. Hiervan rest slechts een stenen toegangsbruggetje en de naam. Want op deze plaats staat de boerderij de Rozenhof. Het natuurpark er achter is een origineler landschapspark dan de heer J. Osy zich ooit heeft kunnen voorstellen. geen Engelse of Japanse tuin maar moerasbos, braamstruiken, kreken rietvelden en hooilanden, met een keur aan wilde planten en dieren.