De sterrenhemel in de komende weken

28 januari 2023

Venus wordt goed zichtbaar. Bijna meteen na zonsondergang in het WZW. De planeet komt langzamerhand wat hoger aan de lucht te staan.
Mars is nog prachtig te zien, hoog aan de hemel als een oranje ster. Aan het begin van de avond hoog in het Z., zelfs nog iets hoger dan de zon op 21 juni. Wel neemt zijn helderheid verder af vanwege de toenemende afstand tot de aarde.
Jupiter blijft ook prachtig te zien, wel steeds korter. Aan het begin van de avond in het ZW en de planeet gaat steeds vroeger onder. Half februari al rond 22 uur. Volg het ‘spel’ van de 4 grootste manen op een paar heldere opeenvolgende avonden eens met een (verre)kijkertje.
Saturnus is niet meer te zien. Op 16 februari is hij in konjunktie met de zon. Hij wordt daarna van avondster morgenster. Maar ’s morgens is het in het voorjaar ongunstig en daarom duurt het nog lange tijd voor hij weer te zien is.
Op 20 januari staat Jupiter in het perihelium: het punt in zijn baan dat het dichtst bij de zon ligt. Eens in de 12 jaar is dat zo. De afstand is nu 741 milj. km. en bij de verste afstand 817 milj. km. En daardoor varieert zijn grootte tussen 44.3” en 49,9”: een duidelijk verschil.
Een dag later is het nieuwe maan en de maan staat dan juist het dichtst bij ons van het hele jaar. De middelpunten van beide hemellichamen zijn nu ‘slechts’ 365.568 km. van elkaar verwijderd en dat wordt 406.700 km. bij de grootste afstand. Deze nieuwe maan luidt het begin van het Chinese nieuwjaar in (4721). Het jaar van het Konijn. (zij hebben een 12 jarige dierencyclus). Dit maanjaar duurt 13 maanmaanden en dat is 384 dagen.
(wordt vervolgd)
Hans Blok