De reuzen van het Donckse Bos

Aart van Dragt

Bomen doen er vele mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en enorme afmetingen hebben bereikt. We moeten zuinig zijn op volgroeide oude bomen. De meeste bomen dateren van na de eerste aanleg. Maar er in het park staan tal van prachtig uitgegroeide exemplaren met een zeer respectabele ouderdom. Bomen waar we elk seizoen van kunnen genieten

Oosterse plataan

In de Beeldentuin staat een reusachtige Oosterse Plataan (Platanus orientalis). De omvang van deze boom is 4,70 meter. De leeftijd wordt op ruim 200 jaar geschat. Een (Oosterse) plataan is herkenbaar aan de afschilderde schors en de zaadbolletjes in de takken. Een bijzonderheid is dat twee takken in een forse driehoek zijn samen gegroeid. Na een stukje samen te zijn gegaan, ging iedere tak weer zijn eigen weg. Oorzaak: Ooit schuurden ze als twee jonge takjes tegen elkaar. De omvang van deze boom is 4,70 meter. De leeftijd wordt op ruim 200 jaar geschat. Omdat een Oosterse plataan vooral in zijn jeugd vorstgevoelig is komt hij in Nederland zelden voor.

In het als eerste aangelegde ‘Engelse Werk’ (in de hoek Beneden Rijweg en zijde Slikkerveer) staat een monumentale rode beuk (Fagus silvatica ‘Atropunicea). De stamomtrek is 4,30 m. De rode beuk is een kolos van circa 35 meter hoog en steekt vanaf Slikkerveer gezien boven de overige boomkruinen uit. In februari bloeien hier duizenden winterakonieten en sneeuwklokjes.
Naschrift. Het waren er twee, ongeveer even oud. De eerste ging dood in 2010 en werd omgezaagd in 2018. De andere viel om in 2021.

Nabij die beuken staan enkele Ginkgo ’s (Ginkgo biloba) met een omtrek van 3 meter. In dezelfde omgeving staan een meerstammige taxus (Taxus baccata) met een omvang van 2,50 m en een hoge tulpenboom (geslacht Liriodendron) die een omtrek van 2,75 m heeft.

Bosweide met oude eiken en het huis op de achtergrond

Op de bosweide staan een tiental zomereiken (Quercus robur) met een omtrek van tussen de 4 en 5 meter. Deze bomen vormden eens het centrum van de reigerkolonie. De bomen ondervinden er geen hinder van. Voordat de reiger, na een zeer strenge winter, in 1963 beschermd werd, werd hun aantal beperkt. Daarna groeide de kolonie snel. Het aantal reigernesten daalde sinds 1987 van 120 nesten naar 65 in 2014.

De reigers nestelen nu verspreid over het hele park. De reigers vliegen op zoek naar voedsel naar Kinderdijk en de Krimpenerwaard. Ter plekke staat ook nog een hoge es (Fraxinus excelsior) die een omvang van ca. 4 meter heeft en een beuk (Fagus silatica)met een geribbelde, bijna eikachtige schors. Dit laatste wordt zelden gezien.

Voor een bezoek aan het park van Het Huys ten Donck heeft u een wandelkaart nodig:
Zo komt u aan een wandelkaart voor het Donckse Bos.

Lees hier alles over het park van het Huys ten Donck en ook over de geschiedenis, het huis en zijn bewoners, de flora en de fauna.
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/huis-ten-donck/