De mooiste bloemdijk van IJsselmonde: 5.4 km

Gepubliceerd 28 augustus 2021
Aart van Dragt

Wandelen over de mooiste bloemdijk van IJsselmonde

Voor een wandeling over een mooie bloemdijk had ik een hele reis over. Dat hoeft niet meer want tussen Slikkerveer en Bolnes ligt een prachtige bloemendijk. We maken een wandeling over deze dijk.

De Ringdijk wordt beheerd door het Waterschap Hollandse Delta. Jaarlijks wordt de dijk twee keer gemaaid wat de kruidenrijkdom ten goede komt. Dit jaar is dat gebeurd volgens de nieuwste inzichten door een aannemer die het certificaat Keurkleur van de Vlinderstichting heeft. Keurkleur staat voor optimaal ecologisch bermbeheer.

Bij het maaien in half juni is hier en daar een stukje overgeslagen om de aanwezige insecten voedsel, nest en schuilgelegenheid te bieden. Omdat het hoger aan de dijk andere planten groeien dan onderaan de dijk is dat overslaan op verschillende hoogtes gebeurd.

Voor de biodiversiteit zijn bloeiende planten erg belangrijk. Ze zijn de bronnen van de nectar die de brandstof leveren waarop  bijen, hommels en vlinders vliegen. Die insecten zijn zelf weer prooi van vogels en vleermuizen. De ouderwetse hooilanden die een of twee keer per jaar gemaaid werden en waarvan het maaisel (hooi) werd afgevoerd leveren de meeste bloeiende planten. Dit wordt geïmiteerd door een of twee keer per jaar te maaien, het maaisel enkele dagen te laten liggen zodat de zaden zich kunnen verspreiden en eventuele rupsen er uit kunnen kruipen, en daarna af te voeren. Hierdoor wordt de bodem minder voedselrijk en daarvan profiteren de kruiden.

De Ringdijk staat nu voor een tweede keer in bloei. Het maakt de wandeling voor een plantenliefhebber tot een feest. We zien rode klaver, de geelgroene pastinaak, de witte schermbloem van de wilde peen,  de paarse vogelwikke en vele andere soorten.  

We zijn gestart aan de zijde van Slikkerveer en lopen over het fietspad aan de bovenzijde van de Ringdijk. Ter hoogte van de Donckse griend volgen we het voetpad. Bij de Riederwerf gaan we de dijk op een volgen het struinpad halverwege het talud richting Bolnes. Daar steken we de Benedenrijweg over en lopen door het randpark naar de Marktstraat. Vandaar via de Donckse Velden naar de Donkselaan, de Kievitsweg en voor het drinkwaterbedrijf gaan we linksaf via Donckse Velden terug naar ons startpunt. 

Staatsbosbeheer heeft de Donckse Velden begin augustus laten maaien. Hier is de grasmat nog aan het herstellen. Ook hier is het maaisel (grotendeels) afgevoerd. Dat is nodig want er daalt veel stikstof uit de lucht waarvan grassen profiteren ten kosten van de kruiden. Het beheer is hier meer grootschalig. Niet alle insecten kunnen dit aan.  

De gemeenteraad heeft in juni een motie aangenomen om een kudde schapen in te zetten bij het beheer van bermen en dijken. Ik ben daar geen voorstander van. Je hoeft maar op de plaatsen waar schapen grazen te kijken en je ziet die graag kruiden (dus bloemen) op eten. Ze vinden de plant een heerlijke toetje bij de hoofdmaaltijd van grassen.  Slechts wat giftig of stekelig is laten schapen staan. Juist invasieve soorten als Kaukasische Berenklauw, Japanse duizenknoop en Jacobskruiskruid blijven over, evenals stekelige soorten als distels en sleedoorn.

Kijk maar eens bij de dijk A16 tussen Ridderster en de van Brienenoordbrug. Hier wordt al jaren schapen begrazing toegepast dmv een telkens verplaatsende kudde. Deze dijk is vooral groen. Schapen bemesten de bodem en bevorderen daarmee de vergrassing. Via hun vacht verspreiden schapen vooral graszaden. Er ontstaat een eentonige groene grasmat en we willen juist wandelen in een bloemrijk grasland dat zoemt van de insecten.