Educatieve tuin Molenwei

Educatieve Molenwei verrast!

Een beetje verscholen in een uithoek van het Zuiderpark van Rotterdam ligt de prachtige wildeplantentuin die voorheen de Cultuur Historische Plantentuin Charlois heette. U moet de tuin zoeken tussen het eindpunt van lijn tramlijn 2 aan de Boergoense Vliet (sporthal de Wielewaal) en de kinderboerderij de Molenwei.
Het officiële adres is Brammertlaan 10.

charlois1In de in 1977/78 aangelegde wilde plantentuin is geprobeerd op een klein terrein een zo volledig mogelijk beeld te geven van de plantengroei in en rond Rotterdam zoals die eruit zag voor de verarming ten gevolge van milieu-vervuiling en overbevolking merkbaar werd. Toen was er nog schoon water, stilstaand en stromend. Met brede rietkragen, waarin allerlei vogels konden nestelen. Met beschoeiingen van wilgentenen, of gewoon slootkanten waarlangs  ’s winters de uitgehaalde bagger bleef liggen drogen. Er was hier en daar nog loofbos, en grienden en elzenbossen langs de rivieren. Natuurlijk was er ook akkerland (waarop toen nog niet gespoten werd) vette weiden en hooiland op de armste gronden.

In de wilde plantentuin zijn de omstandigheden voor veel van deze vegetatietypen aangelegd: verschillende grondsoorten (er is zelfs levend veen), stromend water, stilstaand water, en allerlei soorten oeverbescherming. Natuurlijk wordt dit alles onderhouden, gebruikt en bewerkt. Niet met een nagelschaartje, maar ambachtelijk en vooral met kennis van zaken. Zodoende is de tuin gegroeid tot een plaats, waar we oude plantengezelschappen uit de omgeving van Rotterdam  kunnen terugvinden. Ook vissen, kikkers en padden voelen zich hier thuis. Daarnaast broeden en foerageren er diverse soorten vogels, eenden en waterhoenders maar ook winterkoninkjes, rietzangers en zelfs een ransuil.

koekoeksbloemMaar na 35 jaar ging een deel van de heemtuin op de schop. Een derde van de wilde plantentuin werd omgezet in schooltuinen! Juist op het terrein, waar dankzij tientallen jaren consequent beheer in juni honderden orchideeën bloeiden, werden schooltuinen aangelegd! Daarbij waren een drietal bouwwerken verrezen om kinderen en gereedschap een plek te geven. Voor mij is het onvoorstelbaar wat hier is geschied.

Maar iets werd goedgemaakt doordat wat resteert er goed bijstond. Hooiland met een overvloed aan gulden en vooral slanke sleutelbloemen. De zomerklokjes en de overmaat aan dotters  in de griend. Daslook en koekoeksbloemen in het bosje en als klapper op de vuurpijl honderden kievitsbloemen langs de oever van een plasje. Kortom de tuin blijft een bezoek waard!

plantentuin-charlois

Meer lezen over het Zuidelijk Randpark, zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/zuidelijk-randpark/