Carnissegriend, Jan Gerritsenpolder en Gaatkensplas: 6.5 km

Gepubliceerd 4 augustus 2021
Aart van Dragt

Natuurlijk is op IJsselmonde geen plekje meer onberoerd door menselijk ingrijpen. En daar is het eiland niet uniek in. Maar toen ik de gps gegevens van mijn mobiele telefoon op een kaart van Google Earth plaatste en het onderstaand plaatje ontstond een opvallende plaatje.

Geheel links op onderstaande plattegrond de Carnisse griend. Deze werd in de begin van  jaren zeventig gered door de actiegroep ‘Redt de Carnisse grienden’. Uit de actiegroep is in 1972 de vereniging de Carnisse grienden ontstaan. De reden was dat de baggermaatschappij Volker een deel van de Carnisse grienden met slib wilde opspuiten en om daarna als recreatiegebied te verkopen aan het Recreatieschap Oude Maas.
Dat is opspuiten is verhinderd maar dat is wel gebeurd met de ernaast gelegen Jan Gerritsenpolder. Deze is later voorzien van een prominente uitkijkheuvel, opgeworpen met grond die vrijkwam toen de Gaatkensplas werd aangelegd. Dit sterk verbreedde water had de naam de Zuidpolderse boezem en brengt het water van de Groote duiker naar de Koedood.
Op de bodem van de Gaatkensplas liggen bewoningssporen van ruim 6000 jaar oud. Hier woonden beginnende boeren op een oeverwal in een nat gebied en leefden vooral van de jacht en visvangst. Om deze archeologische vindplaats te behouden en te beschermen is de plas ter plaatse minder diep uit gegraven dan de bedoeling was. Dit Rijksmonument uit de nieuwe steentijd is afgedekt met worteldoek met daarop een flinke laag grind.

De wandeling start op de parkeerplaats van de Carnisse griend.

Meer over de Carnisse grienden, zie https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/carnisse-grienden/