Buitenplaats

Buitenplaats Het Huys ten Donck

Aart van Dragt

De prachtige buitenplaats Het Huys ten Donck is een bezoek waard. Het huis en park zijn allebei al eeuwenlang in het bezit van de familie Groeninx van Zoelen.

Deze buitenplaats is onlosmakelijk verbonden met de rivier. Ze heeft zelfs een eigen haven. Rijke kooplieden bouwden in de 17e en 18e eeuw prachtige buitenplaatsen in de omgeving van de grote stad. Hier brachten ze met hun familie de zomermaanden door. In die tijd genoot verplaatsing over waterwegen verreweg de voorkeur boven de slecht begaanbare landwegen. Daarom liggen bijna alle buitenplaatsen aan het water.

In de loop der tijd zijn veel buitenplaatsen rondom Rotterdam verdwenen. Het is bijna een wonder dat Het Huys ten Donck door de eeuwen heen zo goed bewaard is gebleven.

“De Donck” wordt al negen generaties lang bewoond door de familie Groeninx van Zoelen. Het monumentale huis kijkt uit op de rivier. Op het voorterrein is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw veel veranderd. De dijk voor het huis werd op Delta hoogte gebracht en het voorterrein werd opgehoogd met havenslib. De griend en de haven zijn gespaard gebleven. Achter het fraaie huis ligt een van de oudste en best bewaarde “Engelse” landschapsstijlparken van ons land. Het park staat bekend om zijn stinzenplanten, die na de winter al vroeg in bloei staan.

Zo komt u aan een wandelkaart voor het Donckse Bos