Broedvogeltellingen op het eiland IJsselmonde

Stephen Poley

Al jaren voert de vogelwerkgroep broedvogeltellingen uit. Wij doen dit zowel in Ridderkerk – in de Gorzengriend – als daarbuiten: in de Carnisse Grienden in Barendrecht en Klein Profijt in de Albrandswaard.De meeste lezers zullen de Carnisse Grienden kennen, maar Klein Profijt is minder bekend. Daar zijn wij in 2000 begonnen, toen het nog niet voor het publiek opengesteld was. In het begin was het behoorlijk eentonig: bijna alleen maar hoog wilgenbos. Inmiddels is er meer variatie in gekomen, zowel gepland – een deel van het terrein is tot een ondiep kreek omgevormd – als ongepland: enkele jaren geleden zijn tientallen bomen door een grote storm geveld.

ijsvogels
foto CP Groshart: ijsvogels

Broedvogels tel je vooral met je oren. De meeste van onze broedvogels zijn zangvogels, die makkelijker te vinden en te identificeren zijn op basis van hun zang. Maar het is ook de bedoeling om alleen vogels te tellen die echt een poging doen om te broeden. Zang is een goede indicatie hiervan. Dit betekent wel dat je moet tellen wanneer de meeste vogels zingen, namelijk rond zonsopgang.Door de jaren heen zijn meerdere wijzigingen zichtbaar in de telresultaten. De Bruine Kiekendief broedde enkele jaren achter elkaar in de Carnisse Grienden, maar verdween daarna weer. Spotvogel en Zomertortel zijn ook verdwenen, maar Nachtegaal en Cetti’s Zanger zijn er bijgekomen.Wat in ieder geval ongewijzigd blijft is de algemeenste broedvogel van de grienden: dat is met kop en schouders de winterkoning. Wij zeggen wel eens dat je eigenlijk met z’n twee personen moet tellen: de ene doet de winterkoningen en de andere doet alle andere soorten. Het aantal zakt terug na een koude winter tot rond de 25 paren in elk gebied, maar in goede jaren kan er bijna 40 paren zijn.Naast de vogels zijn er wel eens andere bijzondere dieren te zien. Een hoogtepunt daarvan was op 25 mei dit jaar, toen wij in Klein Profijt niet minder dan drie bevers heel mooi te zien kregen.Ook gasten kunnen meelopen tijdens de tellingen. Als je daarin geïnteresseerd bent kan je je aanmelden via de NVR website.
De tellingen vormen een waardevolle contributie tot onze kennis van de vogels in ons gebied.
Al kan het soms weinig aanlokkelijk zijn om vijf uur je bed uit te komen, blijft het een boeiende en nuttige activiteit.