Bos Valckensteijn

Bos Valckesteijn voorziet in een behoefte

Niels Godijn

Bos Valckesteijn ligt aan de noordrand van gemeente Albrandswaard. Het natuurgebied heeft een oppervlakte van zo’n 160 hectare en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het is een uitloopgebied van flinke omvang voor omwonenden.

Valckesteinsebos

Valckesteynse bos

Het bos Valckesteijn is voor het grootste deel in de jaren ’70/’80 aangeplant. Voor die tijd was bestond het grondgebruik voornamelijk uit agrarisch gebied met akkers en weilanden. Rond 2000 zijn nog aanzienlijke oppervlakten bijgeplant, voornamelijk in de Zwaardijkpolder tussen de Zwaardijk en de Slotvalkensteinsedijk, en in het Binnenland van Rhoon tussen de Rhoonsedijk en de Kleidijk. Dankzij de verschillende aanplantingsfasen is er veel diversiteit in bosopstand te vinden. De oudere delen bestaan hoofdzakelijk uit populieren en wilgen, terwijl de recente delen beplant zijn met eiken en essen. Staatsbosbeheer heeft hier onder andere houtproductie als doel, waardoor er geregeld uitdunning en houtkap plaats vindt. Hierdoor verdwijnen de saaie bomenrijen en ontstaat een gevarieerd bos met een weelderige ondergroei van struiken en kruiden.

Het bos, afgewisseld door brede watergangen en kleine meertjes, weilanden en boomgaarden, biedt plaats aan vele planten en dieren. Er broeden diverse vogels die elders op het eiland IJsselmonde schaars zijn, zoals Havik, Buizerd, IJsvogel, Grote Bonte Specht, Bosuil, Goudvink en Matkop. Kortom, er is genoeg te beleven.

Wandeling door Kasteelbos van Rhoon en bos Valckesteyn afstand 7 km: