Bonte beestenboel

Aart van Dragt

Kruising met wie?

Al vele jaren loopt er op het weiland van het voormalige sportveld van Boele een Brandgans. Mogelijk is het dier gewond achter gebleven na de winter en heeft het de vlucht naar zijn zomerverblijven aan de Barentszee gemist en besloten in Bolnes te blijven. Het dier loopt er niet alleen, maar scharrelt er rond met een stelletje tamme Boeren Grauwe ganzen. Deze zien er veel forser uit dan een normale Grauwe gans en heeft een bult op het voorhoofd. Onze Brandgans is maar half zo groot en loopt er als het vijfde wiel aan de wagen een beetje bij. Dat dacht ik tenminste. Het afgelopen jaar had al dat gescharrel met de Boerenganzen opeens gevolgen! Nu scharrelen er op het weiland drie jongen zijnde een kruising Brandgans x Boerengans rond.

De laatste jaren verblijven steeds meer ganzen de hele zomer in ons land. Op Goeree Overflakkee (waar nog geen vossen zijn) vragen de boeren of ze ganzen mogen schieten. Natuurorganisaties wordt verzocht de eieren te schudden. Waren het eerst Grauwe ganzen die in de jaren zeventig in de Oostvaardersplassen hun jongen groot brachten, de laatste jaren zien we dat ook steeds vaker Kolganzen en nu ook Brandganzen in de zomer in ons land blijven. Wie ze wil zien loopt maar eens een rondje in de Hollandse Biesbosch; polder De Merwelanden, achter het bezoekerscentrum aan de Baanhoekweg te Dordrecht. Hier zijn zomer en winter enige tientallen tot honderden ganzen goed waar te nemen. Kruisingen tussen de soorten betreffen vaak witte boeren ganzen en Grauwe ganzen.

Logisch dacht ik, want de Boerengans is een gecultiveerde Grauwe gans. Maar kruisingen tussen andere soorten had ik niet verwacht totdat ik enige waarnemingen op internet las:
“ Wie doet het met wie? Betreffende de 5 soorten ganzen rondom de Zouweboezem heb ik in het afgelopen jaar de volgende paren met jongen zien zwemmen: Kolgans x Brandgans, Kolgans x Grauwe gans, Kolgans x witte gans, Grauwe gans x Canadese gans, Grauwe gans x witte gans en Canadese gans x witte gans, in totaal 6 gemengde paren, alleen de Nijlganzen gaan dus nog niet vreemd.”

Zoals al bleek is onze Brandgans zeer bij de hand. Als een buurmeisje wat brood voor de eenden strooit komt hij luid keffend aan zwemmen. Opgewonden probeert hij de eenden en hun jongen van het brood af te houden. Zelf is hij geen liefhebber. Af en toe een hapje, maar het meeste verdwijnt onder water en is voor de vissen. Waarschijnlijk wil hij dat de andere dieren ook gezond eten. Want vogels voeren in de zomer is voor de dieren zeer ongezond! Als jongen met brood gevoerd worden is de kans groot dat ze overlijden. Het is maar dat u het weet.