Bomenexcursie in Drievliet (2.1 km)

Drievliet

Maandag 11 juli 19 uur

De wijk heeft haar naam te danken aan de drie vlieten. De vlieten, allen door groen omgeven, verbinden de woonwijk met het Oosterpark. We maken een wandeling van 2.5 km door twee van die groene lobben en kijken naar de grote variatie aan bomen die daar staat. Soms geeft naam al aan waar de bomen oorspronkelijk vandaan komen.  Zoals de Chinese Mammoetboom, de Himalayaberk en de Kaukasische Vleugelnoot. Een enkele soort komt in de natuur helemaal niet voor zoals de Italiaanse populier. Dit is een opmerkelijk smalle cultivar van de inheemse Zwarte populier. In Lombardije werd rond 1700 een afwijkend exemplaar gevonden. Alle Italiaanse populieren stammen van deze boom af! Bomengids Aart van Dragt start om 19.00 uur op het Vlietplein bij de vijver. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Opgeven is niet nodig.