Bomen over bomen

Bomen in wijk en langs de straat hebben het moeilijk

Er zijn mensen die menen dat bomen relikwieën zijn uit vervlogen tijden, overlevenden uit de oerbossen. Ooit omzoomden ze de zandweggetjes opdat de koetsier heerlijk in de schaduw kon rijden.

boomwillemstraat2003

Linde langs de Willemstraat te Slikkerveer

Maar in de tijd waar op brede snelwegen voortzoevende auto gekoeld wordt door de airco passen ze niet meer.. Sterker nog ze zijn een levensgevaarlijk obstakel voor al die automobilisten geworden.  Want bomen hebben de ergerlijke eigenschap altijd in de weg te staan. Gemeenten geven kapitalen uit om ze in de herfst naar een andere plek te verhuizen. En wat moeten de burgers die geen kapitalen hebben om hun bomen te verhuizen? Zij moeten de ergernissen maar gedogen. Zoals bomen groeien op de plaats waar het tweede autootje moet staan. Of ze blokkeren de nieuw bedachte uitrit en dan heb ik het nog niet over de gewone ergernissen. U kent het wel; in het voorjaar ziet de straat wit van de pluizen of de boom druipt van de luizen. De hele zomer zie je geen zon omdat er blaadjes aan de boom zitten.  Het najaar is een regelrechte ramp als al die blaadjes vallen, je blijft vegen. Met een beetje herfststorm regent het takken. Kortom in een moderne wereld is geen plaats voor een boom. Maar probeer er eens van af te komen, dan doet de gemeente weer moeilijk met het verlenen van een kapvergunning of de Natuurvereniging tekent bewaar aan..

Bekijk het eens vanuit het standpunt van de boom. Een rij mooie bomen in een nieuwe straat kleedt leuk aan maar is het voor de boom ook zo leuk? De stenen sluiten de bodem af van zuurstof en water. Tot overmaat van ramp verwarmt de zon de stenen terwijl de boom door de droge lucht extra behoefte aan water heeft. De afgevallen blaadjes worden verwijderd terwijl ze in het bos tot humus vergaan en als voedingstof voor de boom dienen. Ook de wortels van onze pleinboom zullen moeite hebben in de verharde grond en ze worden vaak beschadigd door graafwerkzaamheden. Om van schade aan de boom door vandalisme maar te zwijgen. Kortom een moderne boom heeft het niet gemakkelijk.  En onze pleinbewoners genieten van het groene uitzicht, beleven de wisseling van de seizoenen. Er heerst een gezonder klimaat door de bomen op het plein. Het is er minder stoffig en in de zomer enkele graden koeler, een beetje vochtiger en minder winderig.

Kortom reden genoeg om zuinig te zijn op de “moderne” bomen.