Bomen in de stad

Foto omgeving Metrostation Blaak; diverse boomsoorten

Bomen in de stad zijn belangrijk voor het leefmilieu in de stad. Groen in onze woonomgeving is goed voor onze gezondheid blijkt uit verschillende onderzoeken.

Foto Coolsingel: Valse Christusdoorn 1950

Andersom geldt voor bomen dat de stad bepaald geen gezonde omgeving is.  Stadsbomen hebben het moeilijk. Bomen in een trottoir leiden aan  voedselgebrek. Alle afgevallen bladeren worden met de wind weggeblazen en kunnen niet door bodembacteriën tot voor de wortels geschikt voedsel worden omgezet. Door de stenige omgeving droogt de lucht snel uit en de bladeren verdampen daardoor veel vocht terwijl de wortels nauwelijks vocht aangeleverd krijgen.

Een boom wordt met opgesnoeide kroon en gekortwiekte wortels geplant in een klein plantgat aangevuld met zand waarin nauwelijks voor boom geschikt voedsel zit. De wortels kunnen al snel geen kant op. Door trillingen van het verkeer is de grond verdicht en krijgen de wortels te weinig lucht en vocht als deze al niet door asfalt en tegels is afgesloten. Een dergelijke boom gaat al snel kwakkelen. Ze wordt regelmatig geïnspecteerd of ze geen veiligheidsrisico vormt. Bij twijfel komt er een kettingzaag om het vonnis te vellen. Stadsbomen halen gemiddeld hooguit de leeftijd van 30 jaar.

En dat terwijl flinke bomen juist zoveel impact in hun omgeving hebben. Grote bomen werpen schaduw waardoor de stenen minder opwarmen. Hierdoor loopt de temperatuur minder hoog op. In de stad is deze toch snel enige graden hoger dan er buiten. Door verdamping via het blad brengen ze vocht in de omgeving wat gunstig is  want de lucht is zomers in de stad erg droog. Met hun bladeren vangen ze veel (fijn-)stof op. Na de regen spoelt dat er weer af en kunnen ze opnieuw stof opnemen. Met name fijnstof kan onze gezondheid schaden. De bladeren produceren zuurstof. Een flinke boom kan vele mensen van zuurstof voorzien. De bomen met hun bladeren dempen het (verkeers-)lawaai. Het verschil is gemeten en zou 6 decibel bedragen. Genoeg redenen om zuinig te zijn op onze stadsbomen. Want om een grote boom te compenseren heb je honderden kleintjes nodig en dat brengt hoge kosten (ca. 1000 euro per boom) met zich mee!

Tekst en foto’s Aart van Dragt