Online Nieuwjaarsquiz

Nu we de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie met de natuurquiz niet kunnen organiseren bieden we jullie als alternatief een online quiz op 28 januari 2021 (start om 20.00 uur) aan. De quiz wordt online gehouden met Zoom en Kahoot. Voor de quiz heeft u een computer, tablet of iPad nodig en een telefoon. Via de computer, tablet […]

Lees verder


Glyfosaat (Roundup)

Er bestaan vele soorten pesticides en insecticides die zo langzamerhand overal terecht zijn gekomen. Landbouwgiffen houden zich niet aan grenzen en komen dus ook in natuurgebieden terecht, alsmede in dieren en zelfs in mensen. Het beroemdste en beruchtste onkruidbestrijdingsmiddel is natuurlijk glyfosaat ondanks dat de EU er geen gevaar in ziet. Glyfosaat en AMPA ( […]

Lees verder


Dwangsom voor Nieuw Reijerwaard

Meermalen heeft de Natuurvereniging de afgelopen jaren een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH) over overtredingen van de regelgeving aangaande natuur op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.Het resultaat was tot op heden teleurstellend. Geen ingrijpen door OZHZ en geen gedragsverandering bij de verantwoordelijke organisatie. Tot onze verrassing ontvingen we onlangs bericht dat onze klacht […]

Lees verder