Agenda: Vaderdag

 

Vaderdagactiviteit ‘verrassingstocht voor vaders en zoons van alle leeftijden’

Op 18 juni, Vaderdag, een activiteit voor het hele gezin.
Een avontuurlijke struintocht op de Staart om daar de wilde paarden te bekijken.

 

De Staart is een natuurgebied van 28 hectare en ligt aan de oevers van de Oude Maas en het Spui. De Staart is buitendijks gebied. Vroeger was het een getijdenlandschap, waar eb en vloed het beeld bepaalden. Vanaf de Middeleeuwen namen mensen gebruik van de oeverlanden en werden ze ingepolderd, zodat ze hun vee konden laten grazen. In de jaren 70 is het gebied opgehoogd met havenslib waardoor het nu grotendeels even hoog ligt als de dijk. In die tijd werd het in gebruik genomen als akker. In de herfst van 2003 zijn op het opgehoogde deel voor het laatst aardappels geoogst. Vanaf die tijd heeft de Staart zich spontaan kunnen ontwikkelen. Op de voormalige akkers zijn tal van bomen en struiken gekiemd. Doornstruiken als meidoorn en braam beschermen andere soorten weer tegen de vraat van de grote grazers. De ruigte vormt een goed broedhabitat voor o.a. bosrietzangers en grasmussen. Een smalle strook oever staat nog onder invloed van het zoetwatergetij. Hier groeien kenmerkende soorten als vogelmelk en spindotter.

Het beheer van het gebied is gericht op natuurlijke ontwikkeling met zo min mogelijk menselijke ingrepen. Om de natuur een extra impuls te geven zijn er door Free Nature in 2003 een kudde Schotse Hooglanders  geplaatst. Sinds 2011  lopen er ook een aantal wildlevende konikpaarden in het natuurgebied de Staart bij Oud-Beijerland. Naast de al aanwezige Schotse Hooglanders zorgen zij voor een natuurlijke ontwikkeling van het gebied. Doordat de koniikpardenks op een andere manier grazen en een andere voorkeur voor planten hebben dan de runderen neemt de diversiteit op de Staart toe. Naast het verschil in graasgedrag en effect op de vegetatiestructuur blijkt de aanwezigheid van de wilde paarden de Staart ook een stuk aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Koniks zijn rechtstreekse nazaten van het uitgestorven Europese wilde paard de Tarpan. Hierdoor zijn ze goed aangepast aan leven onder zware omstandigheden in het wild. Zelfs te goed zo bleek op de Staart. Veel voedsel in combinatie met te weinig beweging zorgde voor welvaartsziektes onder de hengsten: ze werden te dik. Daarom zijn er recent een paar merries aan de kudde toegevoegd. Nu kunnen de koniks hun natuurlijk gedrag beter vertonen en blijven daardoor gezonder. Gevechten, groepsvervorming, uitstoten; het is nu allemaal te zien op de Staart!

Het gebied is vrij toegankelijk. Het is veilig om te gaan kijken naar de halfwilde kuddes op de Staart. Volg de aanwijzingen van de gids.  Zorg dat u minstens 25 meter van de dieren vandaan blijft en voer en aai ze niet. Schotse Hooglanders en Koniks leven jaarrond zonder bijvoedering op de Staart. Zo zijn de dieren met hun natuurlijk gedrag het best te bewonderen.
Verzamelpunt: Steiger veer Rhoon – Oud Beijerland, bij de jachthaven van Rhoon om 10:45 uur.

Terug: Afhankeljk of u ook nog het bezoekerscentrum wilt bezoeken, vanuit Oud Beijerland naar keuze terug om 13:50 of 15:05 uur,

 

Aanmelden bij mrjschepers@hotmail.com, inlichtingen via 0180-617320. Op 14 juni: 06-110701391

De deelname is beperkt, dus geef u snel op !